smilingdanmark.dkSmilingDanmark
H.C. ANDERSEN & LATINSKOLEN HELSINGØR Helsingør Historie og Museer Familie Børn Nordsjælland
 Page: 1
[1]   2   >
Historie og Museer Familie Børn
H. C. Andersens år i Helsingør
H. C. Andersen Elsinore
Kongensgade 12
3000 Helsingør
Program Vandrekort H.C. ANDERSEN & LATINSKOLEN HELSINGØR
Program Vandrekort H.C. ANDERSEN & LATINSKOLEN HELSINGØR
Helsingør historical City Walk

H.C. ANDERSEN & LATINSKOLEN HELSINGØR

H.C. ANDERSEN & LATINSKOLEN HELSINGØR
H. C. Andersen Helsingør

Kongensgade 12: GPS: 56.037598, 12.610615

H.C. ANDERSEN, Danmarks store eventyrdigter tilbragte som ung mand to år her i Store Kongensgade som led i sin uddannelse. 
H.C. ANDERSEN elskede byens liv, men hans rektor gjorde årene ulidelige for den unge digterspire.

H.C. Andersen blev født i Odense i 1805. Som 14-årig besluttede han sig at søge lykken ved Det Kongelige Teater i København. I en treårig periode var han knyttet til Teatret uden fast gage, indtil han i 1822 modtog sin afsked.

Samme år udgav H.C. Andersen under pseudonym sin første bog - Ungdoms-Forsøg. En tragedie fra denne bog indleverede forfatteren til Det Kongelige Teater. 

Stykket blev afvist, men samtidig blev teaterdirektionen enig om at hjælpe den unge forfatter til en uddannelse,  hvorefter han modtog hjælp til at fuldføre en latinskole uddannelse i Helsingør 1826–29.

Helsingør Latinskole havde til huse i Kongensgade 12 i årene 1807­39. Danmarks store eventyrforfatter H.C. Andersen, blandt andet kendt for historien om “Den Grimme Ælling”, boede og var elev her i årene 1826–29. 

Skolens rektor, Simon Meisling, var klassisk filolog, men hans pædagogiske metoder gjorde skoleårene ulidelige for den unge digterspire. 

Konflikten mellem de to handlede netop om Andersens ubændige trang til “digteriet” frem for den mere eksakte lærdom. Og samtidig med, at den unge elev pintes af Meislings spot, forsøgte hans frue, der var berygtet for at have udenomsægteskabelige affærer, ifølge historikere at forføre ham.

 

H.C. ANDERSEN & LATINSKOLEN HELSINGØR
H. C. Andersen

H.C. Andersen var ca. 1,85 m høj - 25 cm højere end gennemsnittet af sine samtidige. Den langlemmede høje mand, det karakteristiske hoved med de dybtsiddende øjne, de tunge øjenlåg og den store næse faldt ikke ind i rammerne for samtidens skønhedsideal. Han gjaldt for at være grim, aparte - ja, ligefrem frastødende - og hans ydre skikkelse vakte opsigt og gjorde et kejtet og komisk indtryk på de fleste. Dette gjaldt dog kun det første indtryk. De, der lærte digteren at kende på nærmere hold, fik et andet indtryk. De fandt hans ansigt levende og åndrigt, hans figur statelig og hans fremtræden elegant. - Det kunne Simon Meisling´s kone ikke stå for.   Læs mere om H. C. Andersen  og starten på Latinskolen i Helsimgør

H. C. Andersen Latinskolen Helsimgør
Latinskolen Kongensgade 12  Helsimgør

Ved sin ankomst – og før hans besøg udviklede sig til et traume, gav han følgende malende beskrivelse af datidens Helsingør: “Betragtet ude fra vejen lovede Helsingør mig ikke meget, men nu jeg er inde i den, synes den mig et lille København... Hvilken færdsel! Hvor livligt på skibsbroen, hér taler nogle tykke hollændere deres hule sprog, dér hører jeg det harmoniske italienske, længere henne læsser de stenkul af en engelsk brig, så jeg tror, at jeg kan lugte London. Sundet er besået med skibe, der som strandmåger svæver forbi kysterne.”

Skoleårene prægede H.C. Andersen,  dels ved dannelse dels ved frygt og mindreværdsfølelse.  Efter Examen Artium (1828) udgav H.C. Andersen sine første værker under eget navn, og efter den afsluttende Anden Examen (1829) besluttede den unge cand. phil. at hengive sig til digtergerningen på fuld tid.

H. C. Andersen endte med at færdiggøre sin studentereksamen i hovedstaden. Og kunne derefter fokusere på sit forfatterskab, som ville gøre ham til en af verdenshistoriens mest elskede forfattere. - H.C. Andersen er den forfatter, der er oversat til flest sprog i verden.

Den første tid af forfatterskabet (1828-1835) er præget af rig fantasi, lystighed og vovemod, ligesom det prøver kræfter med mange genrer. 1835 markerer digterens store gennembrud først og fremmest gennem romanen Improvisatoren, men også gennem udgivelsen af de første eventyr: Eventyr fortalte for Børn. Samme år havde digteren sit udenlandske gennembrud, hvor han i den første tid var kendt og agtet for sin romankunst.

Charles Dickens published David Copperfield, featuring the obsequious Uriah Heep June 1847H.C. Andersen - Møder med Charles Dickens
I juni 1847 foretog HC Andersen sit første besøg til England og nød et triumft og social succes i løbet af sommeren. 

Grevinden af Blessington inviterede ham til hendes partier, hvor intellektuelle og berømte HC Andersen og Charles Dickens folk kunne mødes, og det var ved et af de partier han mødte Charles Dickens for første gang. De gav hinanden hånden og gik ud på verandaen, som var til stor fornøjelse for H. C. Andersen.

 Han skrev i sin dagbog: "Vi gik ud på verandaen og jeg var så glad for at se og tale med Englands nulevende forfatter, som jeg elsker mest." - Ti år senere, besøgte HC Andersen  England igen, primært for at besøge Charles Dickens. HC Andersen boede i Charles Dickens hjem i fem uger. kort efter HC Andersen forlod, Charles Dickens offentliggjorde David Copperfield, featuring servil Uriah Heep, som siges at have været inspireret af H.C. Andersen.

Højdepunktet i H.C. Andersens karriere fandt sted i Tyskland 1846 og England 1847, hvor han blev hyldet på det overdådigste. Trods den mageløse anerkendelse i udlandet havde H.C. Andersen arge modstandere i Danmark. 

På Det Kongelige Teater havde digteren sine største kampe og nederlag, men efter teatrets monopol blev ophævet, kunne H.C. Andersen fejre sit folkelige gennembrud på teatret Casino.

En del af H. C. Andersens fortællinger blev re-filmatiseret af Walt Disney concernen i 1941.


H. C. Andersens år i Helsingør

H. C. Andersen starter på Latinskolen i Helsingør

H.C. Andersen flyttede sammen med Meisling- familien den 23. maj 1826 fra Slagelse til Helsingør med ankomst den 25. maj 1826. I Helsingør blev hans sitiuation dårlige i forhold til rektoren og hans hus samtidig fik han dårlige karakterer, se nedenstående udsnit i forhold til karakterne i Slagelse. Det  gjorde skolegangen til en plage og bragte H.C. Andersen til det dybeste mismod. Digtet “Det døende Barn” blev til i hans værste skoletid i Helsingør.

H.C. Andersen skriver i brev søndag 27. maj. 1826 til Jonas Collin, at  han nu er ankommet til Helsingør og at han imorgen den 28. maj 1826 starter med undervisning og skriver bl.a. …”. Fremad vil jeg! Gud give mig Kraft, ske, hvad vil! Han kan ikke forlade mig! I tillid til ham vil jeg stræbe og haabe, at ikke alle mine Drømme er Fantasi. Jeg håber nok, Meisling vil vedblive at interessere sig for mig, derfor bort med al frygt! Disciplene ser heller ikke saa rebelske ud, som jeg frygtede, og de synes endog ret artige og godlidende imod mig.”..


 Manuskript til “Det døende barn”. af H.C. Andersen 

“Det døende barn” H.C. Andersen
“Det døende barn” af H.C. Andersen

H.C. Andersen skrev digtet “Det døende Barn” under sit ophold på latinskolen i Helsingør, hvor rektor Simon Meisling havde forbudt H.C. Andersen at digte. Han skulle i stedet bruge sin tid på at uddanne sig og ikke spilde sin tid med at digte.

 ” Det døende barn “

Moder, jeg er træt, nu vil jeg sove,
Lad mig ved dit Hjerte slumre ind;
Græd dog ei, det maa Du først mig love,
Thi din Taare brænder paa min Kind.
Her er koldt og ude Stormen truer,
Men i Drømme, der er Alt saa smukt,
Og de søde Englebørn jeg skuer,
Naar jeg har det trætte Øie lukt.

 

Hvorfor trykker saa Du mine Hænder?
Hvorfor lægger Du din Kind til min?
Den er vaad, og dog som Ild den brænder,
Moder, jeg vil altid være din!
Men saa maa Du ikke længer sukke,
Græder Du, saa græder jeg med Dig.
O, jeg er saa træt! — maa Øiet lukke —
– Moder — see! nu kysser Englen mig!

 

Moder, seer Du Englen ved min Side?
Hører Du den deilige Musik?
See, han har to Vinger smukke hvide,
Dem han sikkert af vor Herre fik;
Grønt og Guult og Rødt for Øiet svæver,
Det er Blomster Engelen udstrøer!
Faaer jeg ogsaa Vinger mens jeg lever,
Eller, Moder, faaer jeg naar jeg døer?

H.C. Andersen


Kvitteringer til H.C. Andersen
Kvitteringer til H.C. Andersen

Kvitteringer til H.C. Andersen fra Simon Meisling for kost, lys og varme

Af kvitteringen fremgår, sådan ca. at Meisling rektor for Slagelse lærde skole har modtaget 50 rigsdaler af discipel C. Andersen..for logis… fra 26 januar til 26. april. Slagelse 21. februar 1826. Desuden kvittering: Litr. No. .

rigsdaler H.C. Andersen
Rigsdaler bagsiden

For H.C. Andersen er betalt for lys og varme til Helsingør lærde skole for april kvartal 1826 med 2. Rdlr. 3 mk for hvilke 2 Rigsdaler 3 Mark herved kvitteres. Helsingør 30 Aug. 1826.

Hvis man kan tale om at omrege, svarerde  2 rigsdaler og 3 mark =  lige lidt over 1 krone

 

 


I 1827 stoppede Andersen på latinskolen i Helsingør. Han havde gennem længere tid og i et brev til bl.a. Jonas Collin og Christian Høegh-Guldberg i Odense klaget sin nød over forholdene på skolen. 

Situationen blev mere og mere desperat for Andersen og hver gang fik han at vide, at der ikke kunne gøres nogen undtagelse i forhold til hans fortsatte skolegang i Helsingør. 

Samtidig med at Andersen var ulykkelig over situationen gik rektor Simon Meisling mere og mere i forfald, lugtede, vaskede sig aldrig, drak og ægteskabet med hustruen gik meget dårligt. 

Alt dette skrev Andersen om i lange breve til bl.a. Collin. Først da en ny ung lærer, der underviste i hebraisk Christian Werliin , på skolen i foråret 1827 personligt henvendte sig til H.C. Andersens velynder Jonas Collin og fortalte om uhyrlighederne og om de hårdhændede pædagogiske metoder og om Meisling deroute skete der en ændring. 

Meisling fik besked om at Andersens flyttede til Købehavn. Der var lejet et værelse til Andersen på 3. sal i Vingaardsstræde 131, nuværende nr.6, hvor Andersen de næste 1,5 år fik privatlærer cand.theol. Ludvig Chr. Müller som lærer. Kosten kunne Andersen få hos Collin i Bredgade, Wulff på Amalienborg eller hos andre på skift.

Meisling ægteskab blev opløst og han endte som alkoholiker i Helsingør. Simon Meisling døde i 1856.

smilingclose
Close

Fredensborg Slot FredensborgFredensborg Slot
Fredensborg

Slottet danner ofte ramme om store begivenheder i den kongelige familie. Her holdes blandt andet bryllupsfester, sølvbryllupsfester og fødselsdagsfester. Her modtages statsoverhoveder fra alverdens lande på officielt besøg ....
Historie og Museer Familie Børn Fredensborg Nordsjælland

Frederiksborg Slot HillerødFrederiksborg Slot
Hillerød

Dette enestående renæssanceanlæg blev byttet af Christian 4. I 1600- tallets første årti, som et udtryk for kongens position som en magtfuld nordeuropæisk monark.....
Historie og Museer Familie Børn Hillerød Nordsjælland

Kronborg Slot HelsingørKronborg Slot
Helsingør

Kronborg slot - hvortil Shakespeare henlagde Hamlet, og i hvis kasematter Holger Danske sover - var færdigbygget i 1585. Bygherren var Frederik II, og arkitekterne var Hans Van Pieschen og Anthonis Van Opbergen. Slottet, med den enestående beliggenhed ud til Øresund, rummer bl.a. Nordeuropas største riddersal (62 x 12 m), kongens og dronningens kamre, rigsrådssalen, dronningens galleri og slotskir....
Historie og Museer Familie Børn Helsingør Nordsjælland

Lystrupgaard SlangerupLystrupgaard
Slangerup

....
Historie og Museer Familie Børn Slangerup Nordsjælland

Asserbo Slotsruin FrederiksværkAsserbo Slotsruin
Frederiksværk

Grundlagt 1 1100-tallet som kloster. Har været ejet af Biskop Absalon. Senere af adelsslægterne Oxe og Laxmand.....
Historie og Museer Familie Børn Frederiksværk Nordsjælland

Gurre Slotsruin HelsingørGurre Slotsruin
Helsingør

....
Historie og Museer Familie Børn Helsingør Nordsjælland

Hammermøllen HelsingørHammermøllen
Helsingør

Hellebæk Hammermølle ligger smukt i udkanten af skovområdet Teglstrup Hegn ved sin mølledam, kaldet Holdedammen, der får vand fra Hellebækken. Møllen er den eneste af sin art i Danmark.....
Historie og Museer Familie Børn Helsingør Nordsjælland

Esrum Møllegård EsrumEsrum Møllegård
Esrum

Esrum Kloster blev grundlagt af Cistercienserordenen i 1151 og fik stor betydning som cisterciensernes åndelige centrum i Danmark. I dag fungerer Esrum Kloster som kulturelt centrum med skiftende udstillinger og et righoldigt program af foredrag,....
Historie og Museer Familie Børn Esrum Nordsjælland

Esrum Kloster GræstedEsrum Kloster
Græsted

Esrum Kloster blev grundlagt af Cistercienserordenen i 1151 og fik stor betydning som cisterciensernes åndelige centrum i Danmark. I dag fungerer Esrum Kloster som kulturelt centrum med skiftende udstillinger ....
Historie og Museer Familie Børn Græsted Nordsjælland

Jægerspris Slot JægersprisJægerspris Slot
Jægerspris

Jægerspris slot blev første gang omtalt år 1318 og hed da Abrahamstrup. Beboerne var kong Erik Menved og dronning Ingeborg. En tragisk historie fortæller, at dronningen på en rejse til Holbæk, kørte galt, og deres lille søn omkom. ....
Historie og Museer Familie Børn Jægerspris Nordsjælland

Selsø slot SkibbySelsø slot
Skibby

Få km øst for Skibby ligger Selsø slot, hvis arealer åbner sig sydover mod Roskilde Fjord over et stort engareal med Gershøj by og Bognæs i baggrunden.....
Historie og Museer Familie Børn Skibby Nordsjælland

Hornbæk Havn HornbækHornbæk Havn
Hornbæk

....
Historie og Museer Familie Børn Hornbæk Nordsjælland

Æbelholt klosterruin og museum HillerødÆbelholt klosterruin og museum
Hillerød

Fem kilometer vest for Hillerød rejste Nordens største Augustinerkloster sig efter år 1175. Den legendariske Sankt Vilhelm opbyggede et kloster, der både fungerede som præsteskole, herberg for fattige og ikke mindst som hospital for områdets syge og svage.....
Historie og Museer Familie Børn Hillerød Nordsjælland

Nationalhistoriske museum på Frederiksborg Slot HillerødNationalhistoriske museum på Frederiksborg Slot
Hillerød

....
Historie og Museer Familie Børn Hillerød Nordsjælland

Søborg Slot - Slotsruin GillelejeSøborg Slot - Slotsruin
Gilleleje

Ved landsbyen Søborg i Nordøstsjælland ligger i dag ruinerne af Søborg Slot. I middelalderen var Søborg Slot én af Danmarks største og bedst befæstede borge. Flere konger opholdt sig i perioder på Søborg Slot heriblandt Erik Menved og Valtemar Atterdag, hvis datter Margrethe I i øvrigt blev født på slottet.....
Historie og Museer Familie Børn Gilleleje Nordsjælland

Marienlyst Slot Marienlyst Alle HelsingørMarienlyst Slot Marienlyst Alle
Helsingør

Marienlyst Slot benyttedes af kongehuset op til Frederik den Sjettes tid, hvorefter bygningen blev overladt som bolig for kammerherre Adam Gottlob von Krogh....
Historie og Museer Familie Børn Helsingør Nordsjælland

Page: 1
[1]   2   >