smilingdanmark.dkSmilingDanmark

VisitNordsjælland Elsinore

  Region Hovedstaden   

Institutioner og foreninger i Danmark
Find foreninger i dit område her. Er din forening ikke nævnt her, så kan du selv indtaste din egen klub eller foreningshjemmeside her

 

institutioner All Helsingør,Helsingør Nordsjælland

foreninger Turistforeninger Elsinore

Page: 2
1 >

Den 22. Nov. 2013

VisitNordsjælland

VisitNordsjælland er et samarbejde mellem fem Nordsjællandske kommuner, Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Fredensborg-Humlebæk og Helsingør Kommune.

Initiativet til samarbejdet blev taget af Helsingør i 2009, og kontorer blev henlagt til Mørdrupvej 15 sammen med Kommunens Tekniske afdeling.

Formålet var/er at udarbejde en Turismestrategi - og handleplan der skal sætte rammerne for et bredt turismesamarbejde, hvor samarbejde og sammenhæng i indsatsen skal løfte turismen. Dermed får kommunerne maksimal glæde af investeringerne, og Helsingør i Kulturhavnen, VisitNordsjælland, Vækst & Viden og de mange andre investeringer, som direkte og indirekte udvikler turismen og Helsingør Kommunes varemærker. Formålet med turismestrategien er således at realisere den del af visionen for Helsingør Kommune, som handler om at tiltrække flere besøgende, og omsætte Erhvervs - og Vækstpolitikken til mere konkrete prioriteringer og handlinger på turismeområdet.

En lidt "fortumlet" start Ideen VisitNordsjælland udspringer oprindeligt fra Vækst & Viden som blev stiftet til samme formål i 2008, men Vækst & Viden magtede ikke opgaven og efter at være et beskæftigelsesprojekt uden resultater og ej heller til gavn for turismeudviklingen, blev Vækst & Viden opløst ved lekvidering i 2012, og de fleste medarbejdere blev overflyttet til VisitNordsjælland, som i dag har 11 fuldtidsansatte i Espergærde og en række afdelingsansvarlige, eller en samlet stab på ca. 20 fuldtidsansatte der kun har til opgave at udvikle turismeindustrien i Nordsjælland. - De 3 - 4 medarbejdere der ikke blev overflyttet til VisitNordsjaelland, blev tilbage som bænkevarmere og kaldte sig Business Event Elsinore, som efter at være "Bænkevarmere" i 3 år,? - nu også er opløst?

Første strategimøde Blev afholdt, og en strategiplan blev vedtaget i November 2012, i mellemtiden er direktøren udskiftet og der ses kun ringe aktivitet i VisitNordsjælland til dato.

Turisme har en stor betydning for Helsingør Kommune. 2100 jobs, knap 10 % af kommunens job, er afledt af turisme og den turistmæssige omsætning i kommunen er på 1,351 milliard kr., den tredje største i regionen efter København og Bornholm.

Der investeres i alt 1,2 milliard i Kulturværftet og Kulturhavnen. Kombineret med Helsingør Kommunes mange attraktioner og oplevelser er der store muligheder for at sætte et tydeligt aftryk på det kulturelle og turistmæssige danmarkskort og verdenskort.

Det kræver, at der er sammenhæng i indsatserne, at alle går i den samme retning og at rolle - og arbejdsfordelingen er klar. Det skal VisitNordsjælland være tovholder for, men det sees ikke rigtigt at fungere.

Turismens afledte effekter Udover de økonomiske effekter en øget turisme har i forhold til øget omsætning i turisterhvervene og øget beskæftigelse vil der også være effekter, som har mere indirekte betydning for Helsingør Kommune som et attraktivt sted at bo og leve.

Et højere aktivitetsniveau i kulturellivet og en højere kvalitet i den fysiske infrastruktur vil komme borgerne i Helsingør Kommune til gode og vil øge kommunens attraktion som bosætningssted. Den dynamik, som skabes ved et højt antal af besøgende både fra ind - og udland, er med til at gøre Helsingør Kommune til et attraktivt sted at bo.

Historisk har denne dynamik været en del af Helsingørs identitet, og mange besøgende har gennem de seneste mange århundreder medvirket til at skabe det kosmopolitiske præg, som særligt Helsingør har, og som er et godt afsæt for en styrket turismeindsats.

Fakta om turismens betydning:
1.  -  100 jobs i turisterhvervet betyder, at der skabes 110 jobs i lokalområdet via afledt beskæftigelse i fx fødevare og byggesektoren, detail handlen osv. (indirekte, inducerede samt eksporteffekter).
2.  - Turisterhvervet skaber beskæftigelse til 3 gange så mange danskere med anden etnisk baggrund end andre erhverv.
3. -  Turisterhvervet skaber beskæftigelse til dobbelt så mange kortuddannede som andre erhverv.
4. -  Turisterhvervet sikrer fastholdelse af kortuddannede på arbejdsmarkedet og leverer beskæftigelsesmulighed til dem, der bliver ledige i andre erhverv pga. outsourcing.
5. -   Detailhandlen står for næsten en 1/3 af turisternes forbrug.
6. -  Turisters forbrug skaber øget værditilvækst, beskæftigelse og større skattegrundlag (moms, afgifter, skatter).
7. -  For hver 1.000.000 kr. i turismeomsætning skabes der i gennemsnit 750.000, - kr. i værditilvækst og 1,7 årsværk.
8. -  For hver 1.000.000, - kr. i turismeomsætning kommer der 260.000, - kr. ind i samlet offentligt provenu.
Kilde: Wonderful Copenhagen på basis af VisitDenmarks turismeøkonomiske opgørelse fra 2009 ”Turismens økonomiske betydning i Danmark 2006”. Beskæftigelsestallene stammer fra Copenhagen Economics rapport fra 2010 ”Problemet i dansk turisme”.

Den internationale dimension - For at sikre at der sker en relevant markedsføring i forhold til henholdsvis det lokale, regionale, nationale og internationale niveau, er det vigtigt, at der er fokus på hvilke oplevelser og historier, som har hvilken målgruppe.

Som de kendteste internationale varemærker i Helsingør har vi ubetinget Kronborg og Hamlet (Hamlets Castle Elsinore).

 I den videre udvikling af Kulturhavnen bør der derfor været et særligt fokus på at udvikle den internationale profil på disse Attraktioner.

Sundtold og skibsfart rummer ligeledes internationale historier repræsenteret gennem M/S Museet for Søfart, Helsingør bykerne og BymuseetSundtoldsmarkedet Helsingør så sit lys i 2013 og støttes i dette ærinde.

Kulturværftet har ligeledes i kraft af sin placering i Kulturhavnen og i kraft af en udstrakt grad af modernitet en international dimension, som der er et stort potentiale i at udvikle.

H.C. ANDERSEN & LATINSKOLEN HELSINGØR
H. C. Andersen

Internationalt er Danmark kendt som "Eventyrland" , ikke bare fra Shakespear(Hamlet), men også fra H. C. Andersens mange eventyrer, godt hjulpet af Wald Disneys tegnefilm der bygger på den verdensberømte poet´s fortællinger. Den reklame bør Helsingør udnytte og bygge videre ved promovering af byen hvor H. C. Andersens havde sin opvækst og skolegang.

VisitNordsjælland
I samarbejde med SmilingDanmark.dk

H. C. Andersen skrev ved sin ankomst – og før hans besøg udviklede sig til et traume, gav han følgende malende beskrivelse af datidens Helsingør: “Betragtet ude fra vejen lovede Helsingør mig ikke meget, men nu jeg er inde i den, synes den mig et lille København... Hvilken færdsel! Hvor livligt på skibsbroen, hér taler nogle tykke hollændere deres hule sprog, dér hører jeg det harmoniske italienske, længere henne læsser de stenkul af en engelsk brig, så jeg tror, at jeg kan lugte London. Sundet er besået med skibe, der som strandmåger svæver forbi kysterne.”

H. C. Andersens skolegang i Helsingør var en dramatisk tid i den berømte forfatter´s liv. (som fortælles for lidt) - H. C. Andersen er en af verdens største "Branding" ikoner og Helsingør bør gennemsøge alle historiske arkiver for at sammensætte "en god historie" der formentlig vil have samme brading værdi, som Hamlet, og kan sidestilles med Walt Disney, idet H. C. Andersen er poeten bag de fleste Disney eventyr og figurer.

Det vurderes at turismetilgangen til Helsingør og omegn kan fordobles, hvilket betyder en anseelig forøgelse af kommunens økkonomi og skatteudskrivningsgrundlag jfr. afledte effekter og turismens betydning som nævnt i tabellen ovenfor.

Closeforeninger  

Birgitte Bergman
Havnepladsen 3
3000 Helsingør
Telf.: +45 4921 1333
Contact
Home Page
Bestyrelse
VisitNordsjælland historie
VisitNordsjælland Danmark
Visit NordsjællandLouisiana Museum for Moderne KunstGilleleje havn

VisitNordsjælland


Elsinore Home Page  More info

VisitNordsjælland

VisitNordsjælland  Mørdrupvej 15, 2  DK–3060 Espergærde  Phone: 28 24 00  eller 49 28 28 28

Visit Nordsjælland - Kongernes Nordsjælland

Visitnordsjaelland byder:
Velkommen til Kongernes Nordsjælland – Københavns grønne forhave og Den Danske Riviera

Visit Nordsjælland - Kongernes Nordsjælland
Visit Nordsjælland - Kulturhavn Kronborg

Her finder du idylliske kystbyer, slotte som Kronborg, museer som Louisiana, grønne landskaber, information om overnatning som badehoteller, events, seværdigheder, kunst, restauranter, shopping, byer, havne m.m. Få inspiration til din næste ferie, uanset om du vil slappe af på en skøn badestrand langs den Danske Riviera eller være aktiv i naturen.

VisitNordsjælland Helsingør Turistbureau er åbent hele året. Det ligger i den gamle bygning Toldkammeret lige overfor Helsingør Station, centralt beliggende i forhold til bykernen og Kulturhavnen med Kulturværftet, M/S Museet for Søfart og Kronborg.

Når du er i Helsingør, kan vi anbefale "Elsinore City Walk" hvor vi udpeger 10 MUST SEE attraktioner i Helsingør

Kontakt VisitNordsjælland

Hamlets Castle Elsinore
Kronborg - Hamlets Castle Elsinore

På Nordsjællands nordvestligste spids ligger halvøen Halsnæs omkranset af Kattegat, Isefjord og Roskilde Fjord. Der er mange flotte udsigter over land og vand, og i sommerhalvåret sejler en lille færge fra Sølager til Kulhuse. Derfra er der kun kort til Jægerspris Slot og Jægerspris Nordskov  med gamle egetræer, hvoraf nogle er op mod 1000 år gamle.

Knud Rasmussens hus Hundested - Kongernes Nordsjælland
polarforskeren Knud Rasmussens Hus,

I Hundested har det lille fiskerleje udviklet sig til en travl fiskerihavn. På Skansen over byen ligger polarforskeren Knud Rasmussens Hus, og nord for Hundested finder du Kikhavn, som er et af regionens ældste fiskerlejer. I dag er fiskelejet med de mange stråtækte huse fredet.

I middelalderen var Esrum Kloster et af Danmarks største. I dag står kun en enkelt bygning tilbage sammen med den gamle Esrum Møllegård. Spændende udstillinger fortæller om klosterlivet dengang, og i juni måned kan du opleve et kæmpe middelaldermarked ved Esrum Kloster.

Louisiana Museum for Modern Art i Humlebæk
Louisiana Museum for Modern Art i Humlebæk

Louisiana Museum for Modern Art i Humlebæk er Danmarks mest besøgte museum med dansk og international kunst og hyppige særudstillinger. Tæt derpå ligger Nivaagaard Malerisamling  og Flynderupgård med ældre kunst og kulturhistorie, og i Rungsted finder du Karen Blixen Museet, som er indrettet i forfatterens hjem på Rungstedlund. Her skrev hun sine berømte fortællinger, bl.a. ’Den afrikanske farm’.

 

Kajakroning på Arresø - Kongernes Nordsjælland
Kajakroning på Arresø

Lokal Nordsjællænders anbefaling
Gribskov er betagende og dramatisk. Arresø er utrolig smuk. Men jeg holder mest af Tisvilde Hegn, Troldeskoven og strækningen mellem Tisvilde og Liseleje. Her er strandene foran skoven dejlig åbne. Det, der betyder allermest for mig er mine to hoteller i Tisvildeleje. Begge med en historik, der lever i husene og minder om en svunden tid; en god blanding af nostalgi og moderne komfort. Når man ankommer til Tisvilde, kan man ikke andet end at sænke skuldrene og give sig hen til en natur, der er svær at matche noget sted i verden.

Museet for Søfart i Helsingør.
Museet for Søfart i Helsingør.

Har du ikke været i Nordsjælland før, skal du opleve…
Rudolf Tegners Museum og Statuepark er et skønt sted på alle tider af året. Med sin skulpturpark er det også et sted man tager picnickurven med. Andre kulturelle perler er Kulturværftet og Museet for Søfart i Helsingør. Begge er oplagte udflugtsmål, hvor  historien omkring det gamle værftsområde mødet nutidens fantastiske arkitektur med smukt udsyn til Kronborg. Og så skal Hornbæk selvfølgelig opleves på en varm sommerdag med de smukke hvide sandstrande, den fantastiske atmosfære og afslappede sommerstemning.

J.F. Willumsens Museum Frederikssund
J.F. Willumsens Museum

J.F. Willumsens Museum
J.F. Willumsens Museum drives af Frederikssund Kommune med støtte fra staten. Museet blev åbnet i 1957 i en bygning skabt til formålet af arkitekt Tyge Hvass.

Samlingen omfatter et bredt udvalg af J.F. Willumsens malerier, tegninger, pasteller, grafik, keramik, skulptur, fotografier og arkitektur. Værkerne er kommet til museet i Frederikssund, enten via den testamentariske gave fra Willumsen eller via løbende erhvervelser af værker, ofte som fondstøttede indkøb.

 

Der er gaver i hele området. Tisvilde har en særlig magi og uhøjtidelig dejlig energi. Fart på om sommeren med cykler og strandture, hvor vinteren viser byen på en anden smuk og fredfyldt måde. Jeg nyder at gå en lang tur fra P-pladsen i Lejet mod Liseleje uden at blive forstyrret af civilisationen. Voldsomt naturligt og voldsomt smukt.

Restaurant Sletten kro Humlebæk
Restaurant Sletten kro Humlebæk
Tlf. +45 49 19 13 21

Så elsker jeg en rigtig goumet middag eller frokost på Restaurant Sletten, i den smukke Humlebæk Havn. Det er dejlig uhøjtideligt og rigtig lækker mad lige ud til havet.

Cafe Olai Helsingør
Café Olai Helsingør
+45 49 20 16 07

Helsingørs Café Olai er absolut også anbefalelsesværdig til en hyggelig jordnær by-frokost. Og så kan det altid anbefales at holde ind ved en skov-rasteplads, gå dybt ind i skoven og nyd et lille åndehul i bare 20 minutter. Det er så skønt med den fantastiske natur så tæt på, både sommer som vinter, når man er ude i området. Der er så meget natur, så mange vidunderlige områder. Det er det, Nordsjælland virkelig kan.

Vi ser et stort potentiale i en stærkere promovering af vores mange attraktioner i Nordsjælland,  Kronborg - Hamlet, vores historiske fortid under sundtolden, - den årlige tilbagevendende begivenhed "Sundtoldsmarkedet i Helsingør", og ikke mindst mere agressiv promovering af "Nationalpark kongernes Nordsjælland" og vores virksomheder

Helsingør cityforening

Find  turistforeninger i Nordsjælland her på siden

Vi kan også anbefale en række Restauranter og spisesteder i Nordsjælland

Vi samarbejder internationalt med SmilingGlobe.com og nationalt med SmilingDanmark.dk om promovering af Nordsjælland

Smiling Danmark
I samarbejde med SmilingDanmark.dk

Vi samarbejder også med:
Smiling-Hoteller.dk , hvor du kan finde Hoteller i Nordsjælland

Smiling-Restauranter.dk , hvor du finder de bedste Restauranter i Nordsjælland

Smiling-Campingpladser, find  Campingpladser i Nordsjælland

Breakfast-bed.dk  Hvor private annoncerer værelser og B&B i Nordsjælland

Annoncering af Butikker, forretninger og alle virksomheder i Nordsjælland er GRATIS du skal selv intaste din virksomhed. 

 


.