smilingdanmark.dkSmilingDanmark
Visit Tisvildeleje Nordsjælland
Vælg en region i menuen øverst til venstre

Det skønne nordsjælland

Visit Nordsjælland

Skove og strande i Nationalpark Kongernes Nordsjælland har en væsentlig betydning for nordsjællændernes og københavnernes friluftsliv. Udover strandene på nordkysten indbyder skove, søer og åer til et aktivt udeliv. Kongelige jagtmarker blev rekreative områder.

Nationalpark Kongernes Nordsjælland mellem Helsingør over Gribskov til Tisvildeleje, Liseleje, Gilleleje og ned til Furesøen består af landbrugsarealer, store skove, søer samt klitkyst og brede sandstrande. Fra Middelalderen findes rester af flere borganlæg og klostre i blandt andet Asserbo, Gurre, Esrum kloster, Ebelholt og dronningholm på Arrenæs. Landskabet er mange steder præget af minder fra den tid, hvor Nationalpark Kongernes Nordsjælland var jagtterræn for de danske konger. Fredensborg Slot og Frederiksborg Slot er opført i perioden, hvor jagten var en væsentlig driftsgren i kongehuset.
.Kongernes Nordsjælland er særlig velegnet til at opleve på en cykel. Der findes et tæt net af cykelstier, hvoraf de fleste blev påbegyndt under Anden Verdenskrig som beskæftigelsesprojekt.

Nationalpark Kongernes Nordsjælland
Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Aktiv ferieNordsjælland er spækket med golfbaner, og på de fleste er gæstespillere velkomne. Ved Gilbjerg Hoved på nordkysten er der fine muligheder for hanggliding, og windsurfere møder gode udfordringer ved bl.a. Lynæs.

Skov og natur
På nordkysten veksler strandene med stejle skrænter og klinter ved bl.a. Vejby og Gilbjerg Hoved, som er Sjællands nordligste punkt. Fra Gilbergstien, der løber langs kanten af klinten, er der smukke udsigter over Kattegat til Sverige. Og især ved Vejby Strand, får du et godt indtryk af naturens kræfter, der æder havet sig ind på kysten med hastige skridt – trods massive kystsikringer.

Bag kystens strande og klitter ligger store fredede naturområder, bl.a. Tisvilde Hegn med Troldeskoven, de flotte lyngklædte Tibirke Bakker og Arresø, Danmarks største sø.

Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Slotte og Museer

Nordsjælland har altid haft en vigtig plads i historien og har i århundreder været de danske kongers foretrukne tumleplads. Det vidner de mange slotte om. Kronborg Slot, Frederiksborg Slot og Fredensborg Slot er de mest kendte, men også Jægerspris Slot og Selsø Slot er besøg værd.

Nordsjælland - Strand og familie

Skovene i Nordsjælland har fra gammel tid fristet de kongelige. De var et yndet jagtområde. Derfor er det ingen andre områder i Danmark hvor kongeslottene blev lagt så tæt som her.

Børn og Familie

Langs Kattegatkysten er der mange gode og børnevenlige strande med lavt vand. De bredeste strande finder du i Hornbæk, Tisvildeleje og Liseleje, hvor sandet er fint og hvidt, og store klitter giver læ, men Kattegat kan vise tænder ved pålandsvind.

Øresundskysten er blidere, og strandene små. Ofte er der sat badebroer op i sommerhalvåret på de offentlige strande, og de kan frit benyttes. I Isefjord og Roskilde Fjord finder du også en del mindre og gode strande med lavt vand, bl.a. ved Lynæs.

Nordsjælland - Kunstmuseet Louisiana, Humlebæk

Kunst, kultur og historie i Nordsjælland
Også kunstnere og forfattere er blevet tiltrukket af Nordsjælland natur, og der er mange spændende museer i Nordsjælland. Louisiana Museum for Moderne Kunst i Humlebæk er Danmarks mest besøgte museum med dansk og international kunst og hyppige særudstillinger. Tæt derpå ligger Nivaagaard Malerisamling med ældre kunst, og i Rungsted finder du Karen Blixen Museet, som er indrettet i forfatterens hjem på Rungstedlund. Her skrev hun sine berømte fortællinger, bl.a. Den afrikanske farm.

Nivågaards Malerisamling finder du i Nivå midtvejs mellem Rungsted og Humlebæk. Nivågaards Malerisamling er et af Danmarks fine, gamle museer, der især er kendt for en fremragende samling af ældre europæiske kunstnere, bl.a. landets eneste ægte Rembrandt.

Naturen i Nationalpark Kongernes Nordsjælland. 

Gribskov Kongernes Nordsjælland

I den nordvestlige del af  Nationalpark Kongernes Nordsjælland findes store sandflugtsplantager, Asserbo Plantage og Tisvilde Hegn, adskilt fra Kattegat med et stort klitlandskab. Tisvilde Hegn består af en rig variation af løv- og nåletræer. I plantages sydkant ligger Tibirke Bakker med rester af hede, enebærbevoksninger og den delvis tilvoksede Ellemose.

Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Arresø, som er landets største sø, er omgivet af rørskove og rørsumpe af varierende bredde.

Den østlige del af Kongernes Nordsjælland over Gribskov til Helsingør er domineret af store skov- og sølandskaber, som gennemskæres af smalle ådale. Gribskov, der er en af landets største skove, består af store sammenhængende bøge- og nåletræsskove, hist og her afbrudt af fugtige skovenge og små søer, der ofte rummer sjældne planter og dyr.

Mod øst grænser Gribskov til Esrum Sø, som er biologisk interessant fordi den er meget ren. Gurre Sø med dens rørskov og omgivende skovområder er en værdifugl fuglelokalitet.

Mod syd ligger den store og forholdsvis rene Furesø, som er Danmarks dybeste sø med dybder på 38 m. Landskabet omkring søen er stærkt kuperet med en hel del søer og moseområder og området indbyder til mange rekreative aktiviteter på land og på vand. Fra Furesøen løber Mølleå ud i Øresund. Åen kan besejles og Mølleådalen rummer nogle af Danmarks største landskabelige og kulturhistoriske klenodier.

Visit Nordsjælland Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Byer – store og små i Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Kongernes Nordsjælland

Nordsjælland - HelsingørHelsingør ligger i Nordsjælland ved indsejlingen til Øresund, og den er trafikknudepunkt med færger til Sverige. Men byen er først og fremmest hjemsted for Kronborg Slot, scenen for Shakespeares skuespil Hamlet. Der er desuden mange gamle bindingsværkshuse, hyggelige brostensbelagte gader, en domkirke og et fredfyldt kloster i den travle by.

På Nordsjællands kyst ligger bade- og kystbyerne på stribe, fx Hornbæk, Gilleleje, Rågeleje, Tisvilde og Liseleje. Flere af dem har en fortid som små fiskerlejer, det gælder bl.a. Hornbæk, der i dag betragtes som den mest eksklusive af alle badebyerne, mens Gilleleje stadig har en levende fiskerihavn. Herfra og i andre kystbyer langs Øresund og Kattegat hjalp fiskerne under 2. Verdenskrig mange danske jøder til at komme i sikkerhed i Sverige, men i Gilleleje gik det galt i oktober 1943, hvor 75 jøder, som var skjult på kirkens loft, blev angivet og taget til fange. Gilleleje Museum beretter derom.

I Hundested har det lille fiskerleje udviklet sig til en travl og fiskerihavn. På Skansen over byen ligger polarforskeren Knud Rasmussens Hus, og nord for Hundested finder du Kikhavn, som er et af regionens ældste fiskerlejer. I dag er fiskelejet med de mange stråtækte huse fredet.

Mellem Roskilde Fjord og Arresø ligger den gamle industriby Frederiksværk, hvor et kanonstøberi og et krudtværk indgår i Industrimuseet Frederiks Værk. Ud mod fjorden er Frederikssund ligger ud mod fjorden, og er hjemsted for maleren J.F. Willumsens Museum. På et næs i fjorden kan du opleve drabelige vikingespil i sommermånederne og besøge en vikingelandsby.

Nordsjælland - Esrum Kloster

I middelalderen var Esrum Kloster et af Danmarks største. I dag står kun en enkelt bygning tilbage sammen med den gamle Esrum Møllegård. Spændende udstillinger fortæller om klosterlivet dengang, og i juni måned kan du opleve et kæmpe middelaldermarked ved klosteret.

Helsingør

Se hvad der sker af Events og oplevelser i Helsingør i år

Kongernes Nordsjælland

Langs nordkysten finder du nogle af Sjællands smukkeste kyststrækninger og bedste badestrande, og langs Øresund er der flotte udsigter over sundet til Sverige. På en ferie i Nordsjælland kan du også besøge nogle af Danmarks kendteste slotte, nemlig Kronborg og Frederiksborg Slot,


We would greatly appreciate if you can supplement with more information, log in here.
DK DK