smilingdanmark.dkSmilingDanmark
Selsø slot Attraktioner i Nordsjælland Slotte og Herregårde Museer Skibby
Turistattraktioner Kategori: Attraktioner
Slotte og Herregårde Museer 
Hvad kan jeg se i Skibby
Læs mere om Nordsjælland
Region Hovedstaden

Nordsjælland har et befolkningstal ca. 1,6 Mill indbyggere og er kendt som den Danske Riviera. Blot en kort køretur fra København og man oplever dejlige, rolige strande. Nordsjælland lever op til sit ry, og en tur langs Strandvejen nord for København, afslører Danmarks smukkeste strækning og nogle af Danmarks bedste strande og mest populære feriedestinationer. Om du er turist eller bare til uhøjtidelig luksus langs den Danske riviera, kærlighed på cykel eller kulturferie - så kan du finde Hoteller, bed and breakfast eller campingpladser og spisesteder i Nordsjælland her.

Nordsjælland har længe været legeplads for Danske Konger og Dronninger, og regionen er oversået med Slotte og Herregårde, kongelige parker og fascinerende historie. Her finder du også nogle af Danmarks mest populære seværdigheder og turistattraktioner,  museer og kunstgallerier.


Selsø slot Skibby Slotte og Herregårde Museer Nordsjælland
 Page: 1
[1]   2   3   >
Selsø slot
Slotte og Herregårde Museer
Selsøvej 30 A
Skibby
Telf.: 4752 0171
Contact
Home Page
Selsø slotSkibby
  More info

Selsø slot

Få km øst for Skibby ligger Selsø slot, hvis arealer åbner sig sydover mod Roskilde Fjord over et stort engareal med Gershøj by og Bognæs i baggrunden. Selsø har engang været en rigtig ø, Sels ø, idet Møllekrog og Selsø Sø var forbundet med Roskilde fjord med et sund, der hvor der nu er mosearealer langs Skuldelev Ås. På øen lå de nuværende Østby og Sønderby, men også den nu forsvundne Vestby i nærheden af Selsø kirke.

Selsø Slot  Nordsjælland

Historie
Slottets / gårdens historie går tilbage til 1200-tallet. Den første gård lå tættere ved kirken, som indgik i gårdens befæstning. Selsøgård nævnes første gang i 1288, hvor den hører under Roskilde bispesæde. Det er muligvis Absalon og hans slægt (Hvide-slægten), der har ejet den sammen med andre ejendomme i Selsø sogn. I 1288 modtog domprovst Jens Grand gården som tak for diverse gaver til bispen. Efter Grands død kom den tilbage til Bispestolen, hvor den forblev indtil reformationen i 1530´erne.

I 1559 købtes gården af Corfitz Ulfeldt (ikke navnebroderen og landsforræderen, der var gift med Leonora Christine). Han døde som ung ungkarl, og gården gik til hans bror Jacob Ulfeldt. Ud over Selsøgård bestod ejendommen af 51 bøndergårde, 6 landsbyhuse samt en vind- og en vandmølle (ved Møllekrogen). Jacob Ulfeldt var belæst og ven med Tyge Brahe. Han blev tidligt rigsråd, men blev udstødt af rigsrådet efter en rejse til Moskva, hvor han blev presset til beslutninger, han ikke havde mandat til. Herefter kastede han sig over arbejdet med sine godser. Han lod det nuværende slot opføre i renæssancestil med et trappetårn midt på bygningen, spir, kviste og svungne gavle. Også vandgraven blev anlagt dengang. De mere end en halv million munkesten blev købt fra Roskilde, hvor man havde revet Sct. Clara kloster ned.

Da han døde overtog sønnen Mogens Ulfeldt slottet. Han holdt sin kone Anne Munk fanget på Selsø slot for en ”bedrift” hun havde gjort. Det drejede sig sandsynligvis om et ”sidespring”, som ikke var acceptabelt for kvinder. Efter mandens død, måtte Anne Munk stadig blive i varetægt på gården, beordret af Christian d. 4. I Selsø Kirke kan man i topstykkets vinger på altertavlen se initialerne og våbenskjold over Ulfeldt og Munk.Corfitz Ulfeldt Selsø Slot Nordsjælland

I 1624 solgte Ulfeldt slægten Selsø slot til Ernst Normand fra Rugen i Tyskland. Fra hans tid er bevaret regnskaber m.v., så man i dag har et godt billede af gårdens drift og bygningernes indretning. Bl.a. ved vi, at der på gården var et par hundrede stykker kvæg samt andre avlsdyr.

I 1721 blev Selsø Slot købt af Christian Ludvig Schell von Plessen. Han købte også Lindholm vest for Roskilde, og godset kom herefter til at hedde Selsø-Lindholm. Det er stadig den slægt, der ejer godset. Han ændrede Selsø slot til barokstil, som er den stil Selsø slot i dag fremtræder i udvendigt. Al ”unødvendig pynt” blev fjernet, det eneste er sandstensportalen rundt om indgangspartiet. Også indvendigt blev Selsø slot ændret. Riddersalen med stukkatur, spejlmonogrammer, malerier, marmorerede vægpaneler og et par vældige spejle er enestående barokkunst.

Selsø Slot  Nordsjælland ridersalenSelsø Slots sidste beboer blev Agathe Johanne von Qualen, der arvede det efter sønnen Mogens von Plessen. Hun lod nogle af værelserne indrette i empirestil, en stil vi stadig kan se på slottet, hvor en del af ”baroktræværket” er malet i den grå farve, der var så populær under empirestilen.selsoeSlot7.jpg

Agathe von Qualen døde i 1829 og arvingen nevøen Mogens Scheel, var ikke interesseret i bygningerne og solgte inventaret på auktion. Godset er dog stadig i familens eje.

Selsø slot ”sov herefter tornerosesøvn” indtil 1972.

I 1920´erne har der i kælderen været mejeri og osteri og man har også brugt riddersalen til kornmagasin til et fasanopdræt. Selsø slot forfaldt gradvist, vinduer og tag gik i stykker, hvilket medførte vandskader på såvel bygning som tapeter og stuk. Da det var nemt at skaffe sig adgang til bygningen har der også været en del tyverier af ovne, låse m.v. Skaderne stoppede i 1950´erne, hvor Det særlige Bygningssyn sørgede for udvendig istandsættelse bl.a. nye vinduer mod at godset sørgede for tag og mure.

Selsø slot har efter Agathe Johanne von Qualens død stået ubeboet ogCorfitz Ulfeldt Selsø Slot Nordsjælland ubenyttet indtil 1972, hvor Grete Gunnar Nielsen og Bernhard Linder forpagtede slottets hovedbygning m.h.p. at restaurere og indrette herregårdsmuseum. I samarbejde med fredningsmyndighederne, Nationalmuseet og en masse frivillige gik man i gang med at restaurere bygningen og allerede i 1973 kunne Herregårdsmuseet Selsø Slot åbne for publikum. Arbejdet foregår stadig; gård og porttårn er blevet restaureret og det gamle inventar (eller lignende) bliver købt tilbage.

Seværdigheder
Selsø Slot  Nordsjælland Herregårdsmuseet Selsø Slot er et unikt museum og tidsbillede over herregårdslivet gennem næsten 300 år fra Jacob Ulfeldts hovedbygning og gårdsplads i 1563 til 1829, hvor den sidste beboer Agathe Johanne von Qualen døde.

De fleste værelser er sat i stand, men særligt skal nævnes:

Kælderen er den oprindelige renæssancekælder med gennemgående hvælv. Dog stammer skillevæggene fra 1700-tallet.

Corfitz Ulfeldt Selsø Slot NordsjællandKøkkenet er Danmarks ældste kælderkøkken. Her er bageovn og kæmpe ildsted og desuden kan ses et kæmpe opvaskested, hvor vandet kan løbe ud og ned i voldgraven. I et nærliggende rum er slagterummet med en stor slagtekumme lavet af en gammel gravsten. I østvæggen ses et par tilmurede indgange. Muligvis har man kunnet sejle direkte ind i en grotte i kælderregionen.

Riddersalen er en af de bedst bevarede riddersale i Danmark. Loftet er udsmykket med fantastisk stukkatur og her findes også et spejlmonogram med våbenskjold og blomsterranker. På væggene er fornemme malerier med motiver fra mytologien, alle malet af hofmaler Hendrik Krock. Fra gulv til loft er der de originale marmorerede træpaneler, og mellem vinduerne er et par enorme spejle ligeledes i barokstil.

Selsø Slot  Nordsjælland middelalderbrøndGårdspladsen. Her ses Danmarks største middelalderbrønd. Den er ældre end Selsø slot og stammer sandsynligvis fra en ejendom på samme sted som Jacob Ulfeldts bror Corfitz lod opføre før det nuværende slot.

På en af murene ses en rekonstrueret ”hemmelighed”, et lokum hængende på væggen med direkte ”adgang” til voldgraven.

Udstillinger
Ud over Selsø slot og dets inventar er der udstilling af bl.a. tinsoldater og skibsmodeller.

Arrangementer:
Om sommeren arrangeres koncerter i riddersalen.
I december er der julemarked på Selsø slot om lørdagen.

Uden for Selsø slot er der opstillet forskellige middelalderlige afstraffelsesremedier, som man kan lade sig fotografere i.
Det er muligt at leje sig ind i såvel kælderkøkken eller riddersal til bryllupper og andre arrangementer.

I kælderen under porttårnet er vinsalg og smagning. Der er åbent i herregårdsmuseets åbningstid samt efter aftale.

Foran Selsø slot er en kiosk.

Parkering ved Selsø kirke.

Selsø Kirke NordsjællandSelsø Kirke ligger tæt ved Selsø Slot. Den var oprindelig en del af et fæstningsværk omkring daværende Selsøgård. En del af skibet har været en rundkirke, der indgik i fæstningsværket. Den er ligesom de øvrige kirker på Hornsherred en middelalderkirke med tilbygninger i form af tårn og våbenhus. Sidst i 1800-tallet opdagede man kalkmalerier. Kirken har i forbindelse med renovering været lukket i en del år p.g.a. farlige gasarter, men er nu igen i brug.Selsoekirke.jpg

Selsø Sø finder vi tæt ved kirken og slottet. Det er et fredet område med et rigt fugleliv. Der er ikke adgang til søbredden, men der er også masser af fugleliv i det nærliggende Møllekrog. Der er muligt at gå langs Selsø klint ud til Skrivernæbbet.

Lollikhuse ligger nordøst for slottet. Her fandt man for ca. 20 år siden en stenalderboplads med rester af hytter. Dette er unikt, da man tidligere kun havde stenalderfund i form af redskaber og køkkenmøddinger.

Du finder Selsø Slot her:
Herregårdsmuseet Selsø Slot - Selsøvej 30 A - 4050 Skibby
Tlf.: 4752 0171 - mobil: 5056 4980 - e-mail: selsoe-slot@selsoe.dk


S/S Bjørn 1981 HelsingørS/S Bjørn 1981 Helsingør

S/S Bjørn var i funktion indtil 1981, hvor Dansk veteranskibsklub til bevarelse af gamle skibe overtog S/S Bjørn for 72 kr.....
Slotte og Herregårde Museer Helsingør Nordsjælland

Helsingør havnerundfart HelsingørHelsingør havnerundfart Helsingør

Oplev Hamlets verdenskendte slot og hils på Holger Danske fra søsiden. Skibet MS VIKING, sejler ruten seks gange dagligt i sommersæsonen....
Slotte og Herregårde Museer Helsingør Nordsjælland

Lej en Elbil hos Segway Tours HelsingørLej en Elbil hos Segway Tours Helsingør

Lej en sjov elektrisk bil til 1 eller 2 personer. Twizy kan køre op til 80 kilometer på en fuld ladning,....
Slotte og Herregårde Museer Helsingør Nordsjælland

Elsinore cruise ship Harbour HelsingørElsinore cruise ship Harbour Helsingør

Elsinore cruise ship Harbour, the Jewel in the Crown and A remarkable port of call for all....
Slotte og Herregårde Museer Helsingør Nordsjælland

Til-Tops HavreholmTil-Tops Havreholm

Hav det sjovt og overvind barrierer, kom og nyd et udendørs eventyr, Enten alene eller i par, med din familie, skoleklasse, din fødselsdagsgæster, polterabend eller kolleger som en team begivenhed....
Slotte og Herregårde Museer Havreholm Nordsjælland

Hornbæk Havn HornbækHornbæk Havn Hornbæk

....
Slotte og Herregårde Museer Hornbæk Nordsjælland

Økosamfundet Dyssekilde og Torup By HundestedØkosamfundet Dyssekilde og Torup By Hundested

I Nordsjælland, mellem Frederiksværk og Hundested, finder du en af Danmarks ældste økologiske landsbyer, Dyssekilde og Torup by....
Slotte og Herregårde Museer Hundested Nordsjælland

10 "MUST SEE" attraktioner Helsingør10 "MUST SEE" attraktioner Helsingør

Gå i Hamlet´s fodspor og oplev de 10 "Must See" seværdigheder i Helsingør....
Slotte og Herregårde Museer Helsingør Nordsjælland

H.C. ANDERSEN & LATINSKOLEN HELSINGØR HelsingørH.C. ANDERSEN & LATINSKOLEN HELSINGØR Helsingør

H. C. ANDERSEN, Denmark's greatest storyteller spent as a young man two years here in Elsinore, as part of his education and upbringing.....
Slotte og Herregårde Museer Helsingør Nordsjælland

Sct. Mariæ kirke Karmeliterklosteret HelsingørSct. Mariæ kirke Karmeliterklosteret Helsingør

Sct. Mariæ kirke er oprindeligt en klosterkirke, opført som en del af det prægtige Karmeliterkloster (Vor Frue Kloster) i Helsingør af fattige hvidebrødre....
Slotte og Herregårde Museer Helsingør Nordsjælland

Frederiksborg Slotskirke HillerødFrederiksborg Slotskirke Hillerød

Frederiksborg Slotskirke er et  imponerende kirkerum, tænkt og bygget som kongefamiliens private kirke....
Slotte og Herregårde Museer Hillerød Nordsjælland

Helsingør Domkirke - Skt. Olai kirke HelsingørHelsingør Domkirke - Skt. Olai kirke Helsingør

Helsingør Domkirke - Skt. Olai Kirke - har navn efter den norske kong Olav den Hellige, som faldt i slaget ved Stiklestad i 1030....
Slotte og Herregårde Museer Helsingør Nordsjælland

Sankt Vincent Katolske kirke HelsingørSankt Vincent Katolske kirke Helsingør

Sankt Vincent Katolske kirke er en del af Helsingørs historie med Sankt Vincent søstrene, som prægede bybilledet med deres hvide "hatte"....
Slotte og Herregårde Museer Helsingør Nordsjælland

J.F. Willumsens Museum FrederikssundJ.F. Willumsens Museum Frederikssund

Samlingen omfatter et bredt udvalg af J.F. Willumsens malerier, tegninger, pasteller, grafik, keramik, skulptur, fotografier og arkitektur. ....
Slotte og Herregårde Museer Frederikssund Nordsjælland

Put and Take sø Fredensborg Ørredfiskeri FredensborgPut and Take sø Fredensborg Ørredfiskeri Fredensborg

Fredensborg Ørredfiskeri og Put and take sø er en af Danmarks smukkeste P & T søer og strøm­vand med en stor, sund bestand af spændende fisk.....
Slotte og Herregårde Museer Fredensborg Nordsjælland

Hammermøllen HelsingørHammermøllen Helsingør

Hellebæk Hammermølle ligger smukt i udkanten af skovområdet Teglstrup Hegn ved sin mølledam, kaldet Holdedammen, der får vand fra Hellebækken. Møllen er den eneste af sin art i Danmark.....
Slotte og Herregårde Museer Helsingør Nordsjælland

Page: 1
[1]   2   3   >