smilingdanmark.dkSmilingDanmark

Jelling Stenene Jelling Monomenter attraktioner i Sydøst Jylland seværdigheder JellingAttraktioner attraktioner Sydøst Jylland

 Page: 1
[1]   >

attraktioner

Jelling

Jelling Stenene Jelling Monomenter

Jelling

Jelling stenene

Jelling stenenen Kong Harald Denmark
Jelling stenenen Kong Harald

Der har igen været udgravninger i Jelling, og i takt med nye fund ændres vores viden om datidens kongemagt, kristendommens påvirkning og indtog i Danmark og om hvordan tiden blev forsøgt formidlet. Kong Haralds mindesten over sine forældre Gorm den Gamle og dronning Thyra er Danmarks vigtigste historiske monument. Den er den ældste dokumentation for hvordan og hvornår danskerne blev kristne.

af forhenværende direktør for Kulturarvsstyrelsen Steen Hvass

Jelling-monumenterne -de to store gravhøje og de to runesten -har gennem generationer været nationale symboler på grundlæggelsen af den danske nation og dansk identitet.

Det har de, fordi de for første gang i historien fortæller i både tekst og billeder om Danmark som nation og om danskerne som kristne.

Monumenterne er samtidig en fortælling om Jelling som et politisk magtcentrum for kongen Harald Blåtand, der på det tidspunkt byggede store ringborge rundt i landet, udbyggede Danevirkevolden ved Danmarks sydgrænse, og opførte den store bro ved Ravninge Enge, som en manifestation af sin magt.

Stenenes fortælling om danskerne

Jelling stenene Denmark
Jelling stenene Denmark

De to runesten står i det fri foran den hvide kirke imellem de to gravhøje - Nordhøjen og Sydhøjen - i Jelling by. Den lille runesten er Kong Gorms sten, som han rejste til minde om sin kone Dronning Thyra. På den står der i lodrette bånd, som det er normalt på runesten, følgende tekst: ”Gorm konge gjorde disse kumler (dette mindesmærke) efter Thyra sin kone, Danmarks pryd”.

Det er første gang i Danmarkshistorien at ordet ”Danmark” står skrevet. Den store runesten er Kong Haralds mindesten over sine forældre Gorm og Thyra. Den er samtidig et vidnesbyrd om Haralds egne bedrifter som konge af Danmark, for på den står følgende: ”Harald konge bød gøre disse kumler (dette mindesmærke) efter Gorm sin fader og Thyra sin moder, Sydhøjen den Harald, som vandt sig hele Danmark og Norge og gjorde danerne kristne”.

På stenen skriver Harald Blåtand altså, at han vandt hele Danmark og Norge, han beherskede altså ikke hele Danmark, da han overtog kongemagten. Anlæggelserne af de fem ringborge rundt om i landet kan ses i sammenhæng med at han indlemmede Nordjylland, Fyn, Sjælland og Skåne i Riget.
Harald havde politiske grunde til at overgive sig til kristendommen og skrive det på stenen som vidnesbyrd

Jelling stenenen Gorm Denmark
Jelling stenenen Gorm Denmark

Danmarks dåbsattest
På den store runesten fortæller Harald, at han gjorde danerne kristne. Runestenen viser derfor Danmarks officielle overgang til kristendommen som statsreligion. Derfor kaldes den store runesten for ”Danmarks dåbsattest”.

Dette foregår omkring år 965. Harald havde politiske grunde til at overgå til Kristendommen og skrive det på stenen som vidnesbyrd. Han var nemlig under stort pres fra Europas største magt, den kristne tysk-romerske kejser syd for grænsen, og stenens budskab kunne måske have forhindret en invasion. Men man ved det ikke med sikkerhed.

Dyr, slange og Kristus på korset
Den store runesten har formentlig været malet med stærke farver, og er ved sin reliefteknik, sin indskrift og billedfremstilling et fuldstændigt nybrud.

Stenen har tre sider. En tekstside med inskription i vandrette linjer, som er udformet som i et latinsk, kristent manuskript, en billedside hvor et stort dyr er i kamp med en slange, og endnu en billedside, hvor Kristus afbildes med korsglorie, vidt åbne øjne og udstrakte arme. Dette billede er den ældste kendte fremstilling af Kristus på korset.

En høj af dimensioner
Ca. 6 år forinden opførelsen af runestenene i vinterhalvåret 958/959 blev Gorm begravet i det hidtil største kongelige gravmonument i Danmark. I et gravkammer rejst som en bygning, blev Gorm placeret med et overdådigt udstyr, som næppe blev overgået i samtiden. Over gravkammeret blev der opført en enorm gravhøj - Nordhøjen i Jelling - med en diameter på omkring 62 meter og en højde på 8 meter. Med gravkammeret og gravhøjen som centrum, er der fundet en skibssætning med en længde på ca. 355 meter og med en bredde på mere end 70 meter.

Det var kutyme i den hedenske tradition at begrave konger og højtstående personer i sådanne skibeformede stensætninger, hvor skibet på symbolsk vis skulle fragte den døde til dødsriget. Uden om skibssætningen har der været rejst en firkantet pallisade, der har indrammet et areal på mere end 10 hektar.

Jelling stenene Denmark
Sydhøjen den sydlige del af skibssætningen

Sydhøjen opføres hen over skibssætningen
Samtidig med opførelsen af det nye kristne monument - den store runesten med indskriften ”og gjorde danerne kristne”, sløjfer man den hedenske skibssætning, og opfører Sydhøjen hen over den sydlige del af skibssætningen.
Sydhøjen var under opførelse i år 965 og efter et ophold i opførelsen, endelig færdig omkring år 970. Den firkantede pallisade udenom skibssætningen bliver også sløjfet, senest i slutningen af 900-tallet.

Den store runesten står i dag nøjagtig dér, hvor den blev placeret af Harald Blåtand for tusind år siden, nemlig midt mellem Sydhøjens og Nordhøjens centre og præcis på midteraksen mellem højene. Den samme midterakse, som også danner midtaksen i den ca. 355 m lange skibssætning.

Blåtand forstærker og forskanser
Efter Gorms død overtager Harald kongemagten, der har centrum i Jelling. Harald har brug for at markere sit territorium og forstærker befæstningerne ved landets tre handelsbyer Ribe, Århus og Hedeby/Slesvig.

Han forstærkede også Danevirke-voldene, der blev ca. 12 km lange. I årene 979 - 981 opfører han flere store ringborge: Fyrkat og Aggersborg i Nordjylland, Nonnebakken på Fyn, Trelleborg på Sjælland og Borgeby i det vestlige Skåne.

I årene efter 980 blev der opført en imponerende bro ved Ravning Enge i Vejle Ådal. Broen er et vidnesbyrd om, at der har eksisteret et velfungerende vejnet i landet, hvor man kunne færdes sikkert og uhindret på alle årstider.

De kongelige monumenter i Jelling stedfæster kongerne Gorm og Harald til Jelling som centrum for dette kongedynasti, der begyndte i Jelling og blev Nordeuropas stærkeste magt.

Gorm den Gamles to begravelser

jelling chuch
Jelling kirke Denmark

I forbindelse med kristendommens indførelse -og i Haralds regeringstid - opførte man den første kirke i Jelling. Kirken ligger midt i mellem de to høje og udenom kirken ligger der i dag en kirkegård. Haralds kirkebygning er den første af tre trækirker, der alle er brændt, og som efterfølges på det samme sted af den nuværende frådstenskirke.

Det at der på samme sted er opført fire kirker er enestående for Danmark. Denne første kirke i Jelling blev bygget som et mausoleum med et gravkammer under gulvet, lige foran koret, hvor der blev gravlagt en person, som kan være Kong Haralds far, Gorm den Gamle.

Som symbol på at danskerne var blevet kristne, blev Gorm måske flyttet fra sin oprindelige hedenske begravelse i Nordhøjen til en kristen begravelse foran alteret. De fund man har gjort i gravkammeret viser nemlig, at en person er blevet flyttet.

Haralds død
Harald Blåtand må være død omkring 985-986, desværre kender vi ikke hans gravsted. I følge Adam af Bremens krønike (nedskrevet omkring 1072) byggede Harald den første kirke i Roskilde, hvor han også selv blev begravet.

Et ud af mange folkelige sagn fortæller, at Harald blev dræbt af sin egen søn Svend Tveskæg, fordi Svend havde et mere hedensk syn og følte, at faderen var gået for hårdt til værks med indførelsen af kristendommen i Danmark.  Harald flyttede kongemagtens tyngdepunkt fra Jylland til Roskilde på Sjælland, til midten af det nye samlede kongerige, der omfattede hele Danmark. Haralds søn, Svend Tveskæg (ca. 986 - 1014), erobrede England i 1013, og Haralds barnebarn, Knud den Store (1019- 1035), blev konge over et Nordsøimperium med Danmark, betydelige dele af det nuværende Sverige, Norge og hele England. Alle Danmarks regenter - også vores nuværende Dronning Margrethe 2. er efterkommere af Kong Gorm og Dronning Thyra. Det er enestående, at vores danske kongehus kan føres tilbage til en stamfader, der regerede for over tusinde år siden • 


Legoland Danmark BillundLegoland Danmark Billund

LEGOLAND® er Danmarks mest kendte og elskede forlystelsespark blandt børnefamilier og børn i alle aldre. Her er masser af action, fart og sjov for hele familien – mon du kan nå det hele på én dag?....
Aktiviteter Billund Sydvest Jylland

Veterantog Haderslevbanen HaderslevVeterantog Haderslevbanen Haderslev

Veterantoget kører ad den smukke bane mellem Haderslev og Vojens. Kom og oplev en togtur som på oldemors tid....
Aktiviteter Haderslev Sønderjylland

H.C. Andersens Hus OdenseH.C. Andersens Hus Odense

H.C. Andersens Hus er hovedmuseet for eventyrdigteren, hvor hans liv og værk præsenteres i tekst og billeder.....
Attraktioner Odense Fyn

Dybbøl Mølle SønderborgDybbøl Mølle Sønderborg

Efter nederlaget i 1864, blev Dybbøl Mølle et symbol på den danske tapperhed. Ikke mange historieikoner er omgivet af så meget nationalfølelse som Dybbøl Mølle....
Historie og Museer Sønderborg Sønderjylland

Jelling Kirke JellingJelling Kirke Jelling

Jelling Kirke er opført omkring år 1100 og er den fjerde i rækken af kirker på stedet. Tre trækirker - den første bygget i 900-tallet af Harald Blåtand som en slags mausoleum over sin far Gorm Den Gamle....
Kirker og monomenter Jelling Sydøst Jylland

Horne Rundkirke og Mausoleum Fyn FaaborgHorne Rundkirke og Mausoleum Fyn Faaborg

Horne Rundkirke Kirke ligger 5 km vest for Faaborg, og er Fyns eneste rundkirke, opført i kampesten i 1100-t. Rundskibet kan oprindelig have haft to stokværk. I gotisk tid blev kirken udvidet med korparti, skib og stort tårn....
Kirker og monomenter Faaborg Fyn

Givskud Zoo og safaripark GiveGivskud Zoo og safaripark Give

Alt i Givskud Zoo er ikke bare dyr. Der er også et legeland, så hvis børnene har noget ekstra energi, kan det brændes af på hoppepuder, trampoliner og i mooncars.....
Landskab Natur Give Sydøst Jylland

Danmarks Fugle Zoo Fyn TommerupDanmarks Fugle Zoo Fyn Tommerup

Danmarks Fugle Zoo, er fynsk bondegårdsidyl når det er skønnest. I den 5 ha. store fuglezoo er der anlagt et 2 km handicapvenligt stisystem....
Landskab Natur Tommerup Fyn

Søfartsmuseet Aabenraa AabenraaSøfartsmuseet Aabenraa Aabenraa

I bunden af den idylliske Aabenraa fjord ligger den gamle søfartsby Aabenraa, og her finder du også Søfartsmuseet Aabenraa....
Museer Aabenraa Sønderjylland

Nyborg Slot NyborgNyborg Slot Nyborg

I 1476 flyttede kronprins Hans ind på Nyborg Slot, og da han blev konge, tog han permanent ophold på Nyborg Slot.....
Slotte og Herregårde Nyborg Fyn

Egeskov Slot Fyn KværndrupEgeskov Slot Fyn Kværndrup

Kig ind og mærk 460 års historie bag de tykke mure. Egeskov Slot er ikke kun et hjem for grevefamilien Ahlefeldt, men et historisk oplevelses museum.....
Slotte og Herregårde Kværndrup Fyn

Skrøbelev Gods Rudkøbing RudkøbingSkrøbelev Gods Rudkøbing Rudkøbing

Det danske Skrøbelev Gods udstråler en forsvunden storhedstid. og når den store tunge guldbelagte smedejernsport lukker sig bag dig føler du dig som værende på et slot, du kan igen begynde at fornemme atmosfæren og se dig selv som greve eller grevinde på godset.....
Slotte og Herregårde Rudkøbing Fyn

Sønderborg Slot SønderborgSønderborg Slot Sønderborg

Gennem århundreder er Sønderborg Slot  blevet ud- og ombygget, men i 1964-73 blev det restaureret og ført tilbage til den barokskikkelse, som slottet blev tildelt af Frederik 4. i 1720’erne.....
Slotte og Herregårde Sønderborg Sønderjylland

Page: 1
[1]   >