smilingdanmark.dkSmilingDanmark

Kongernes Lapidarium Christian 4.s Bryghus Museer i Stor København seværdigheder København

Seværdigheder Museer Stor København
 Læs om København
 
  Find Attraktion
 
Læs mere om Stor København 
 Region Hovedstaden    Museer Familie Børn
Stor København Kategori: Museer
  Attraktioner Museer Stor København
 
Events iconAktiviteter oplevelserattraktioner KøbenhavnAttraktioner og Seværdigheder
Hoteller hotels DenmarkHoteller i KøbenhavnRestauranter KøbenhavnRestauranter & Spisesteder
Bed and Breakfast DenmarkBed and BreakfastCamping Campingpladser KøbenhavnCampingpladser
København
Butikker og forretninger shops DenmarkShopping & butikkerFactory icon SmilingglobeVirksomheder
København
Tourist in DenmarkTurist info kontorAngling lystfiskeri smilingdanmarkLystfiskeri
København


Attraktioner Museer Stor København

 Page: 2
< 1   [2]   >

Kongernes Lapidarium Christian 4.s Bryghus

København

Museer

Frederiksholms Kanal 29
1220 København
Program Vandrekort Kongernes Lapidarium Christian 4.s Bryghus

Kongernes Lapidarium Christian 4.s Bryghus

Christian 4.s Bryghus (også kaldet Kongens Bryghus, nu Lapidarium) er en historisk bygning på Slotsholmen i København. Den ligger ved Frederiksholms Kanal mellem Staldmestergården og Søren Kierkegaards Plads. Bygningen blev oprindelig opført som bastion og indgik i Københavns forsvarsanlæg. I 1618 blev den indrettet som bryggeri og fungerede som sådan frem til 1767, hvor den brændte. Efter genopførelsen blev den anvendt som magasinbygning, senest for Tøjhusmuseet frem til 1998

Skulpturer i Majestætens tjenesteFrederik 5. var konge af Danmark-Norge fra 1746-1766
Frederik 5. var konge af Danmark-Norge fra 1746-1766.

Bastion
Bryghuset blev opført omkring 1608 under Christian 4. som en bastion, der indgik i Københavns forsvarsanlæg. Kystlinjen ved Slotsholmen var et svagt punkt i byens forsvar, og derfor lod kongen bygge en kraftig hjørnebastion på det sted, hvor bryghuset ligger i dag. De vældige mure, en åben platform øverst oppe samt brystværn og skydeskår skulle holde fjenden på afstand.

Bryghus

Efter anlægget af Christianshavn med den nye bydels fremskudte kæde af volde og bastioner mistede bygningen imidlertid sin betydning som militært anlæg. I 1618 blev der indrettet bryggeri i den tidligere bastion, hvor der skulle brygges øl til militæret. Til det formål fik huset tilført et højt tagværk med spidse gavle og skifertag over den kraftige underbygning.

Huset tjente som bryghus de følgende 150 år. Bygningen blev hærget af en ildebrand i 1632 og blev bygget op igen 1635-36. I 1659 blev den udsat for et stormangreb af svenskerne under Stormen på København. Disse ulykker medførte måske, at bryghuset blev forpagtet til Peter Klovman, en borger i byen. Han fik eneret til at forsyne hofholdningen, Kastellet og flåden med øl og havde ret til at brygge flere forskellige overgærede ølsorter. Dette var ikke til det københavnske bryggerlaugs udelte tilfredshed, der klagede flere gange over hans stigende omsætning, som ødelagde deres forretning. I 1701 førte det til, at han ikke måtte handle med øltappere og kroersker. Hans efterfølger Joris Klovman lå også i konstant diskussion med bryggerlauget. Til sidst opgav de dygtige forpagtere, og det blev bryggerlauget, der blev forpagter af bryghuset i 1739 for den årlige sum af 3000 rigsdaler.Kongernes Lapidarium Christian 4.s Bryghus

Magasin

I maj 1767 brændte bryghuset igen. Dette medførte, at bryggeriet blev nedlagt og flyttet til en ny bygning på den anden side af Frederiksholms Kanal. I de efterfølgende år blev bryghuset genopført og fik sit nuværende udseende. Herefter tjente den i mere end 200 år som magasinbygning, først for Københavns Bryggerlaug og Søetaten, siden for Landetaten og senest for Tøjhusmuseet helt frem til 1998. Siden da har huset stået tomt.

LapidariumKongernes Lapidarium Christian 4.s Bryghus

I årene op til 2013 gennemførte Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme med støtte fra TrygFonden en brandsikring af det 8.000 etagekvadratmeter store bryghus, for at gøre det muligt at åbne bygningen for offentligheden. Fra 2013 til 2014 blev bryghuset med støtte fra Almenfonden indrettet som lapidarium, hvor styrelsens samling af gamle skulpturer fra statens slotte og haver, som tidligere stod på lukkede magasiner, bliver opbevaret og fremvist.

Manifestation af magt

Gennem århundreder har de danske konger brugt skulpturer til at manifestere deres magt på slottenes facader, i byrum og i haver. Efter mange år under åben himmel er de gamle skulpturer gået i forfald og er derfor blevet erstattet af nyhuggede versioner. Men originalerne kan ses her i Christian 4.s gamle bryghus.

Kongernes Lapidarium Christian 4.s BryghusFredens og kulturens hersker

I bryghusets nederste etage er især Frederik 5. i fokus. Han var konge i fredstid, hvor der var ro og økonomi til at støtte kunsten. Gennem mange forskellige former for skulptur hyldes han som en fredens og kulturens hersker.

På Stenloftet er der opstillet grupper af skulpturer fra mange forskellige slotte og haver.

Kongens nordlige undersåtter

Frederik 5. var konge af både Danmark og Norge. I Fredensborg Slotshave fik han opstillet skulpturer i livagtig størrelse af 60 nordmænd og 10 færinge, så han kunne bevæge sig rundt blandt sine fjerne nordlige undersåtter i sin egen baghave.

Gaver fra en norsk postmandKongernes Lapidarium Christian 4.s Bryghus

Idéen til Nordmandsdalen opstod, fordi en norsk postmand ved navn J.C. Garnaas sendte kongen en mængde små udskårne figurer af mennesker, han mødte i forskellige egne af Norge. Frederik 5. blev begejstret – der skulle sendes flere af disse figurer, og til sidst endte det med, at hofbilledhuggeren Johann Gottfried Grund fik til opgave at kopiere dem op i naturlig størrelse og hugge dem i gotlandsk sandsten.

Vidnesbyrd fra 1700-tallet

I dag fungerer Nordmandsdalens skulpturer som et fint vidnesbyrd om 1700-tallet almuekultur, klædedragt og redskaber. Mød f.eks. Lodsen med sin kikkert, bruden i sin brudedragt, skovhuggeren med sin økse eller vagten med sit gevær.

De pensionerede skulpturer

I 2002 blev 70 nyhuggede kopier, udført af billedhuggeren Erik Erlandsen, opstillet i Nordmandsdalen ved Fredensborg Slot. De gamle skulpturer står nu mere beskyttet i Kongernes Lapidarium.


Æbelholt klosterruin og museum HillerødÆbelholt klosterruin og museum Hillerød

Fem kilometer vest for Hillerød rejste Nordens største Augustinerkloster sig efter år 1175. Den legendariske Sankt Vilhelm opbyggede et kloster, der både fungerede som præsteskole, herberg for fattige og ikke mindst som hospital for områdets syge og svage.....
Museer Hillerød Nordsjælland

Helsingør Værftsmuseum HelsingørHelsingør Værftsmuseum Helsingør

Helsingør Værftsmuseum er et ganske lille lokalhistorisk museum, som åbnede 10. oktober 2010 i Kulturværftet ved den gamle port i Allégade....
Museer Helsingør Nordsjælland

Skibsklarergården HelsingørSkibsklarergården Helsingør

Skibsklarergården er et unikt velbevaret hus med interiør fra Øresundstoldtiden. Øresundstolden var en af Danmarks vigtigste indtægtskilder....
Museer Helsingør Nordsjælland

Helsingør by og Historie HelsingørHelsingør by og Historie Helsingør

Helsingør by og historien bag.....
Museer Helsingør Nordsjælland

Knud Rasmussens hus HundestedKnud Rasmussens hus Hundested

Knud Rasmussens Hus ligger i et storslået landskab i Hundesteds nordvestlige udkant, ikke langt fra Spodsbjerg Fyr.....
Museer Hundested Nordsjælland

Krudtværket Frederiksværk FrederiksværkKrudtværket Frederiksværk Frederiksværk

Krudtværket producerede krudt til militære og civile formål gennem mere end 200 år og var i funktion frem til 1970´erne.....
Museer Frederiksværk Nordsjælland

Christiansborg Slot KøbenhavnChristiansborg Slot København

Christiansborg Slot på den lille ø Slotsholmen rummer både Folketinget, Højesteret og Statsministeriet. Desuden står dele af slottet til rådighed for Kongehuset.....
Museer København Stor København

Amalienborg Slot CopenhagenAmalienborg Slot Copenhagen

Amalienborg Slot blev bygget i 1700-tallet og er i dag betragtet som en af de mest imponerende rokoko-bygninger i Danmark.....
Museer Copenhagen Stor København

Bronzealderen og helleristninger AllingeBronzealderen og helleristninger Allinge

Bornholm indtager en særstilling i Danmark, når det drejer sig om vidnesbyrd fra bronzealderen. Her finder du den største koncentration af bautastene og hellerist­ninger....
Museer Allinge Bornholm