smilingdanmark.dkSmilingDanmark

Nationalhistoriske museum på Frederiksborg Slot Museer i Nordsjælland seværdigheder Hillerød

Seværdigheder Museer Nordsjælland
 Læs om Hillerød
 
  Find Attraktion
 
Læs mere om Nordsjælland 
 Region Hovedstaden    Museer Familie Børn
Nordsjælland Kategori: Museer
  Attraktioner Museer Nordsjælland
 
Events iconAktiviteter oplevelserattraktioner HillerødAttraktioner og Seværdigheder
Hoteller hotels DenmarkHoteller i HillerødRestauranter HillerødRestauranter & Spisesteder
Bed and Breakfast DenmarkBed and BreakfastCamping Campingpladser HillerødCampingpladser
Hillerød
Butikker og forretninger shops DenmarkShopping & butikkerFactory icon SmilingglobeVirksomheder
Hillerød
Tourist in DenmarkTurist info kontorAngling lystfiskeri smilingdanmarkLystfiskeri
Hillerød


Attraktioner Museer Nordsjælland

 Page: 1
[1]   2   >

Nationalhistoriske museum på Frederiksborg Slot

Hillerød
  More info

Frederiksborg Slot ligger midt i Hillerød. Slottet blev bygget af Christian 4. i 1600-tallets første årti som Nordens største renæssanceanlæg. Det overdådige pragtslot er rigt på detaljer og imponerende kunsthåndværk, såvel ude som inde. Slottet rummer Det Nationalhistoriske Museum og udgør et enestående udflugtsmål med mulighed for store kulturelle oplevelser, havevandringer og sejlture.

Det Nationalhistoriske Museum har til huse på Frederiksborg Slot. Museet fortæller 500 års danmarkshistorie gennem portrætter, historiemalerier, møbler og kunstindustri. Oplev de mange fine periodeinteriører, slottets imponerende pragtrum og historiens kendte danskere. Besøg de aktuelle særudstillinger, følg med på søndagsomvisning eller deltag i museets familieaktiviteter.


Nationalmuseet Hillerød

Frederiksborg Slot - Frederiksborg Museet Hillerød

Frederiksborg Slotspark Hillerød Frederiksborg Slot er opført mellem 1600 og 1620 af Christian IV.
For at give plads til det nye renæssanceslot blev hovedparten af et ældre bygningskompleks, som Frederik II havde erhvervet i 1560, revet ned.
Frederiksborg Slot Hillerød Anlægget ligger på tre øer i slotssøen. Bygningerne på den sydligste ø stammer fra Frederik IIs tid.

 Slottet er inspireret af traditionel nederlandsk byggestil lige som mange andre af Christian IVs bygningsværker for eksempel Rosenborg Slot og Børsen.
En gangsti gør det muligt at gå rundt om Slotssøen.

 

 

 

 

Frederiksborg Slot ydre Hillerød I 1622 blev det store Neptunspringvand opstillet. Broncefigurerne var lavet i Prag af billedhuggeren Adrian de Vries.
Svenske soldater tog figurerne som krigsbytte i 1659 og førte dem til Stockholm.
I 1888 blev springvandet rekonstrueret med afstøbninger af de originale figurer.

 

 

Frederiksborg Slotspark Hillerød Pladsen foran Audienssalen blev anvendt til turneringer og ringridning.
Det smukke smedejernsgitter i ringrendingsporten er udført af Caspar Fincke. Kongens monogram C4 ses i midten.

 

 

 

Barokhaven på Frederiksborg blevFrederiksborg Slot Barokhaven Hillerød anlagt i 1720erne under ledelse af arkitekt Johan Cornelius Kriger. Haven er symmetrisk opbygget og følger slottets midterakse med et langt perspektiv ud i landskabet.


Anlægget forandredes gennem de følgende århundreder, men i 1990'erne genskabtes den oprindelige barokhave med kaskader og parterrebede

 

 

 

 

Branden 1859

Frederiksborg Slot brand Hillerød  

17. december 1859 ødelagde en voldsom brand størstedelen af Frederiksborg Slots indre. Kun Audienssalen og hovedparten af kirken undgik flammerne.

 

 

Frederiksborg Slot genopført. I 1864 Hillerød

 I de efterfølgende år blev Frederiksborg slot genopført. I 1864 var arbejdet med slottets ydre udført og slotskirken kunne tages i brug.

 

 

Frederiksborg Slot brand Hillerød Carlsbergs grundlægger J.C. Jacobsen tilbød at finansiere restaureringen af slottets indre, hvis Frederiksborg blev indrettet til museum. I 1878 oprettedes Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg som en selvstændig afdeling af Carlsbergfondet.

 

 

Interiør

Frederiksborg Slot Slotskirken Hillerød Slotskirken, hvis interiør kun i begrænset omfang blev ødelagt af branden, vidner om den pragt, som prægede det oprindelige Frederiksborg.
I kirkens sydende, over alter og prædikestol, står Compeniusorglet. Hver torsdag mellem 13.30 og 14.00 er der koncert med musik fra renæssancen.
Slotskirken er ligeledes ordenskapel for de danske ridderordener: Elefantordenen og Dannebrogsordenen.

 

 

 

Frederiksborg Slot Løngangen Hillerød Løngangen fører fra hovedslottet ud i Audienssalen. Interiøret er fra 1680'erne og inspireret af italiensk og fransk barok. På væggene i Løngangen hænger samtidige italienske og nederlandske malerier fra 1600-tallet. Portrætterne i Audienssalen forestiller de oldenborgske konger, mens krigsscenerne oven over er fra Skånske Krig 1675-1679. Såvel Løngang som Audienssal hører til de få velbevarede kongelige interiør fra den ældre enevælde.

 

 

 

Frederiksborg Slot Slotskirken Hillerød Riddersalen blev genskabt efter branden. Gobelinerne viser scener fra Kalmarkrigen 1611-13 samt Christian IVs kroning. Riddersalens portrætter viser medlemmer af den glüksborgske kongeslægt, som har beklædt den danske trone siden 1863.

 

 

 

Frederiksborg Slot Løngangen Hillerød Frederiksborgmuseet er Danmarks nationale portrætgalleri og dækker perioden fra 1400-tallet og frem til vore dage. Museet har også en betydelig samling af kunstindustri. Genstandene i stue 48 repræsenterer rokokoen og stammer fra Frederik Vs tid i midten af 1700-tallet.

 

 

 

Frederiksborg Slot Slotskirken Hillerød Portrætter af kendte personligheder fra begyndelsen af 1900-tallet og frem til i dag bliver udstillet i Moderne Samling. Museet ejer en stor samling portrætfotografier, der præsenteres i skiftende udstillinger.

Frederiksborgmuseet er forsynet med handicapfaciliteter såsom elevator og toilet.

 

 

 

Portrætter
 Portrættet af Christian IV Hillerød Den danske kongeslægt er rigt repræsenteret i samlingen. Portrættet af Christian IV, 1577-1648, er malet af Pieter Isaacsz ca. 1611. Billedet viser den selvsikre konge på toppen af sin magt.

 

 

Frederiksborg Slot Slotskirken Hillerød Jens Juel var Danmarks førende portrætmaler i sidste halvdel af 1700-tallet. Portrættet af forfatterinden Thomasine Buntzen, 1773-1856, repræsenterer borgerskabets kvinder fra 1700-tallets sidste årti.

 

 

 

Frederiksborg Slot Løngangen Hillerød  

 

Portrættet af H.C. Andersen, 1805-1875 er udført af Elisabeth Jerichau-Baumann i 1850 og var en af de fremstillinger, som eventyrdigteren selv syntes bedst om.

 

Karen Blixen

 

Maleriet af Karen Blixen, 1885-1962, er udført af Kay Christensen i 1955. Forfatterinden blev verdenskendt med romaner som "Syv fantastiske fortællinger" og "Den afrikanske Farm".

 

 

 

Frederiksborg Slot Løngangen Hillerød

 Entertaineren Victor Borge, 1909-2000, fotograferet siddende ved et imaginært flygel af Ole Haupt i 1995.

 

 

Frederiksborg Slot Historiemaleriet Hillerød

Historiemalerier

 Historiemaleriet har en fremtrædende placering på Frederiksborgmuseet. Brygger Jacobsen ønskede at visualisere Danmarks historie ved hjælp af store fortællende billeder. Et markant eksempel er Otto Baches maleri fra 1882 "De sammensvorne rider fra Finnerup efter kong Erik Klippings drab i 1286".

 

 

Frederiksborg Slot Kalmarkrigen Hillerød Efter Kalmarkrigen 1611-13 bestilte Christian IV en serie gobeliner i Delft, som skulle vise kongens bedrifter og sejr over svenskerne. Et af motiverne viste den danske flåde ved indsejlingen til Stockholm. De originale Gobeliner gik tabt ved branden i 1859, men en del af serien blev senere genskabt.

 

 

Frederiksborg Slot Adam Oehlenschläger Hillerød Adam Oehlenschläger, 1779-1850, introducerede romantikken i Danmark. Constantin Hansens billede fra 1866 forestiller Oehlenschläger i 1829, hvor han blev laurbærkranset i Lund af den svenske digter Esaias Tegnér som udtryk for danskerens store betydning for den nordiske digterkunst.

 

 

Maleren Niels Simonsen Hillerød Maleren Niels Simonsens fremstilling af tilbagetoget fra Dannevirke udført i 1864 er et fint eksempel på et samtidigt historiemaleri. Scenen med de seks soldater, som slæber en kanon frem ad en snedækket vej, er et af de kendteste motiver, der beskriver det danske nederlag til Preussen i 1864.

 

 

Thomas Kluges Hillerød Thomas Kluges "Et kort ophold" fra 1998, forestiller danske FN soldater på patrulje i Bosnien i 1995. Historiemaleriet som genre er stadigvæk aktuel i Frederiksborgmuseets samling.

 

 

Kunstindustrirenæssancemøbel Hillerød  

Blandt Frederiksborgmuseets fornemme samling af møbler ses denne brudekiste fra 1605. Kisten er et typisk renæssancemøbel. Den har tilhørt Hans Johansen Lindenov til Fovslet og Margrethe Ottesdatter Rosenkrantz. Kisten menes at have stået på Børglum Kloster.

 

 

 

den gottorpske himmelglobus En af Frederiksborgmuseets store attraktioner er den gottorpske himmelglobus, som blev fremstillet til hertug Friedrich III af Gottorp i årerne 1654-57. Inde i globen, som blev restaureret i 2001, ses solen i centrum som en blank messingkugle.

 

 

Flora Danica porcelæn I Frederiksborgmuseets udstilling af porcelæn og glas kan man se originalt Flora Danica porcelæn, udført på Den kongelige Porcelænsfabrik fra 1790 til 1802.

 

 

 

norske nationaldragter

 Bønder i norske nationaldragter fra en serie udført på Den kongelige Porcelænsfabrik omkring 1785 efter J.G. Grunds Nordmandsdalsfigurer i Fredensborg Slotspark.

 

 

broderede duge fra 1600-tallet. Frederiksborgmuseet rummer en betydelig samling tekstiler og broderede duge fra 1600-tallet. De vidner om datidens højt udviklede sy- og broderifærdigheder. De broderede familievåben er udtryk for adelens stærke slægtsbevidsthed. Andre motiver er hentet fra bibelen og naturen.

 

 

billedhuggeren H. E. Freund Møbelgruppe tegnet i 1830'erne af billedhuggeren H. E. Freund til hans eget hjem. Inspirationen til møblerne er hentet i den antikke verden.

Close

Øresundsakvariet HelsingørØresundsakvariet Helsingør

Øresundsakvariet er skabt til at formidle dyrelivet i Øresunds karakteristiske havbundsmiljøer. Se de nyligt renoverede biotopakvarier hvor du fra det lave vands sandbund føres ud i dybet....
Museer Helsingør Nordsjælland

Hammermøllen HelsingørHammermøllen Helsingør

Hellebæk Hammermølle ligger smukt i udkanten af skovområdet Teglstrup Hegn ved sin mølledam, kaldet Holdedammen, der får vand fra Hellebækken. Møllen er den eneste af sin art i Danmark.....
Museer Helsingør Nordsjælland

Esrum Møllegård GillelejeEsrum Møllegård Gilleleje

Esrum Kloster blev grundlagt af Cistercienserordenen i 1151 og fik stor betydning som cisterciensernes åndelige centrum i Danmark. I dag fungerer Esrum Kloster som kulturelt centrum med skiftende udstillinger og et righoldigt program af foredrag,....
Slotte og Herregårde Gilleleje Nordsjælland

Esrum Kloster GillelejeEsrum Kloster Gilleleje

Esrum Kloster blev grundlagt af Cistercienserordenen i 1151 og fik stor betydning som cisterciensernes åndelige centrum i Danmark. I dag fungerer Esrum Kloster som kulturelt centrum med skiftende udstillinger ....
Slotte og Herregårde Gilleleje Nordsjælland

Jægerspris Slot JægersprisJægerspris Slot Jægerspris

Jægerspris slot blev første gang omtalt år 1318 og hed da Abrahamstrup. Beboerne var kong Erik Menved og dronning Ingeborg. En tragisk historie fortæller, at dronningen på en rejse til Holbæk, kørte galt, og deres lille søn omkom. ....
Slotte og Herregårde Jægerspris Nordsjælland

Selsø slot SkibbySelsø slot Skibby

....
Slotte og Herregårde Skibby Nordsjælland

Æbelholt klosterruin og museum HillerødÆbelholt klosterruin og museum Hillerød

Fem kilometer vest for Hillerød rejste Nordens største Augustinerkloster sig efter år 1175. Den legendariske Sankt Vilhelm opbyggede et kloster, der både fungerede som præsteskole, herberg for fattige og ikke mindst som hospital for områdets syge og svage.....
Museer Hillerød Nordsjælland

Knud Rasmussens hus HundestedKnud Rasmussens hus Hundested

Knud Rasmussens Hus ligger i et storslået landskab i Hundesteds nordvestlige udkant, ikke langt fra Spodsbjerg Fyr.....
Museer Hundested Nordsjælland

Krudtværket Frederiksværk FrederiksværkKrudtværket Frederiksværk Frederiksværk

Krudtværket producerede krudt til militære og civile formål gennem mere end 200 år og var i funktion frem til 1970´erne.....
Museer Frederiksværk Nordsjælland

Christiansborg Slot KøbenhavnChristiansborg Slot København

Christiansborg Slot på den lille ø Slotsholmen rummer både Folketinget, Højesteret og Statsministeriet. Desuden står dele af slottet til rådighed for Kongehuset.....
Museer København Stor København

Amalienborg Slot CopenhagenAmalienborg Slot Copenhagen

Amalienborg Slot blev bygget i 1700-tallet og er i dag betragtet som en af de mest imponerende rokoko-bygninger i Danmark.....
Museer Copenhagen Stor København

Kongernes Lapidarium Christian 4.s Bryghus KøbenhavnKongernes Lapidarium Christian 4.s Bryghus København

Christian 4.s Bryghus (også kaldet Kongens Bryghus, nu Lapidarium) er en historisk bygning på Slotsholmen i København. Den ligger ved Frederiksholms Kanal mellem Staldmestergården og Søren Kierkegaards Plads. Bygningen blev oprindelig opført som bastion og indgik i Københavns forsvarsanlæg. I 1618 blev den indrettet som bryggeri og fungerede som sådan frem til 1767, hvor den brændte. Efter genopfø....
Museer København Stor København

Bronzealderen og helleristninger AllingeBronzealderen og helleristninger Allinge

Bornholm indtager en særstilling i Danmark, når det drejer sig om vidnesbyrd fra bronzealderen. Her finder du den største koncentration af bautastene og hellerist­ninger....
Museer Allinge Bornholm

Nivaagaards Malerisamling NivaaNivaagaards Malerisamling Nivaa

....
Museer Nivaa Nordsjælland

Nakkehoved Fyrhistorisk Museum GillelejeNakkehoved Fyrhistorisk Museum Gilleleje

....
Museer Gilleleje Nordsjælland