smilingdanmark.dkSmilingDanmark
Grib Skov Kongernes Nordsjælland Hillerød Skov Strand Familie Børn Nordsjælland
 Page: 1
[1]   >
Grib Skov Kongernes Nordsjælland
Grib Skov er med sine 5500 ha en af Danmarks største skove. Skoven er den sidste rest af det vældige vildnis, der i oldtiden dækkede hele Nordsjælland.

Navnet dukker op for første gang i Kong Valdemars Jordebog i 1231 - Gripscogh. Mest sandsynligt rummer navnet den gamle betegnelse grib, der f. eks. i gribsjord angiver et areal, som ikke er hegnet ind og derfor ikke ejes af nogen bestemt. Man kan altså forestille sig en art fællesskov eller gribeskov, som enhver kunne udnytte efter behov.

Læs mere

Gribskov Kongernes Nordsjælland

Find vej i Gribskov
Gribskov Kongernes Nordsjælland

Gribskov er med sine 5500 ha en af Danmarks største skove. Gribskov er den sidste rest af det vældige vildnis, der i oldtiden dækkede hele Nordsjælland.

Navnet dukker op for første gang i Kong Valdemars Jordebog i 1231 - Gripscogh. Mest sandsynligt rummer navnet den gamle betegnelse grib, der f. eks. i gribsjord angiver et areal, som ikke er hegnet ind og derfor ikke ejes af nogen bestemt. Man kan altså forestille sig en art fællesskov eller gribeskov, som enhver kunne udnytte efter behov.

I middelalderen bragtes Gribskov ind i et fast ejerforhold fordelt mellem Esrum Kloster og Kongen. Efter Reformationen overgik hele Gribskov til Kronen. På grund af hoffets store jagtinteresser, blev Gribskov lagt ud til en store vildtbane til jagtformål. Sidst i 1600- tallet lod Christian V udhugge et system af jagtveje, der blev flittigt brugt under de såkaldte parforcejagter. (par force betyder med vold og magt). I denne jagtform brugtes ikke skydevåben. Et stort kobbel af hunde jagede et enkelt stykke vildt, halvt til døde. Til sidst trådte jægeren til og gav det nådestødet med en bredbladet kniv.

Gribskov mose områdeLangs Esrum Sø lå i alt seks vange, som er betegnelsen for indhegnede græsningsområder for heste. Disse blev brugt af det kongelige Frederiksborg Stutteri til sommergræsning. Hestene var sorteret i stammer eller stod, og hvert stod græssede i sin egen vang. Vangene var indhegnet af et stengærde. Til at passe på hestene ansætte man vangemændene, der boede i små huse langs Esrum Sø. Husene er i dag "afløst" af de fire skovløberhuse, der ligger ud til Søvejen.

Kronens interesse i Gribskov lå først og fremmest i muligheden for jagt. Gribskov var derfor mere en forlystelsespark end en økonomisk ressource. Opvæksten af træer fik stort set lov til at passe sig selv og gavntræ blev hentet, hvor der tilfældigvis var noget at finde. Fra gammel tid sendte bønderne deres svin på olden i Gribskov og de svarede som modydelse oldengæld, almindeligvis hvert tiende dyr eller en tilsvarende værdi. Heste, køer og geder blev sendt på græs i de dele af Gribskov, der omsluttede landsbyernes indmarker.

Siden middelalderen begyndte Gribskov at bære præg af menneskets virke og omkring 1800- tallet var træ en mangelvare i Danmark. Ved udskiftningen i 1780´erne blev derfor bøndernes brugsrettigheder til Gribskov afviklet. Med græsningens ophør blev muligheden for træernes selvforyngelse forbedret. På denne tid begyndte man også at planlægge en langsigtet skovdrift, og bøg og eg blev plantet i stor stil. Også rødgran plantedes, især på tidligere eng- og mosearealer. Resultatet af disse tiltag er, at Gribskov kan drives intensivt i dag.

Gribskov VådområdeI den senere tid er man dog begyndt at mindske arealet af granskov igen til fordel for hjemmehørende løvtræarter, især eg, og mose- og engarelaer. Man vil også have mere naturskov og derfor udlægges arealer hvor træerne af i dag er dirkete efterkommere af en selvsået skov, til naturskovsarealer. Dele af naturskovsarealerne får lov til at ligge hen som urørt skov, andre dele drives med gamle driftsformer som plukhugst, græsningsskov eller stævningsskov.

 

Området giver mange muligheder for oplevelser og udfoldelse. I de senere år er mange granbevoksninger faldet for storme og er derefter ført tilbage til tidligere mere våde tilstande, så flere nye søer og moser er opstået. Flere skovenge holdes åbne ved slåning eller græsning. På denne måde fremmes variationen i Gribskov og dermed biodiversiteten og oplevelsemulighederne. Der findes da også en del afmærkede vandreruter, mange grillpladser og overnatningspladser i området. Formidlingen i området foretages både af Skov- og Naturstyrelsen og af frivillige laug.

Langfrøer på natterend

Langfrøer GribskovLøgfrøen bliver sjældnere og sjældnere, men den findes i Nordsjælland, da den lever på sandede jorder. Den er udelukkende nataktiv. I dagtimerne graver den sig ned. På en mild regnfuld sommernat kan man være heldig at se flere frøer sidde langs vejkanten. Her finder de insekter, edderkopper og orme.

Løgfrøen kan spores ved, at man lytter til lydene ved områdets vandhuller. Den kvækker især fra midten af april til sidst i maj, her har den sin yngleperiode. Den kvækker ofte under vandet og mest efter solnedgang. Løgfrøerne kvækker mere på varme forårsdage. Hannerne starter med at kvække, når vandtemperatur når op på ni grader.

Ruteforslag

Vandreture i Gribskov og ved søerne i området

Vandreture GribskovNaturstyrelsen har i alt udgivet ni foldere, der dækker området Kongernes Nordsjælland.

I folder nummer 69 (Denne folder er delt op i en Tekst del Gribskov og en Kort del Gribskov kort kan man læse om Gribskov og Esrum Sø. Der findes en afmærket rute, hvor man går en lang tur i Gribskov, kommer forbi Esrum Kloster og går langs vestsiden af Esrum Sø. Hele den afmærkede rute er 13 kilometer lang. Man kan for eksempel parkere på p-pladsen ved Snevret Hus på Rishavevej og begynde vandreruten der.

Vandretursfolder nummer 5 Gribskov dækker den sydvestlige del af Gribskov og Gribsø. Med udgangspunkt fra p-pladsen ved Enghavehus tæt på Helsingevej er der to afmærkede ruter på henholdsvis 3 og 6 kilometer. På den korte rute går man gennem Gribskov og går rundt om Grib Sø. På den lange rute går man gennem Gribskov og kommer forbi Nydam, Store Selbæksmose, Frederiks den andens Kanal og Fruebjerg.

Gribskovs Elge

Skovlegepladsen Eghjorten

Find vej i Gribskov

Økobasen- Eghjorten

Naturcentret Esrum Kloster og Møllegård

Esrum Sø

Mysteriet i Gribskov - spiralstenen

smilingclose
Close

Arresø HelsingeArresø
Helsinge

Arresø er Danmarks største sø og ejes af Miljø- og Energiministeriet. Arresø grænser op til tre kommuner (Halsnæs, Gribskov og Hillerød).....
Skov Strand Familie Børn Helsinge Nordsjælland

Ellemosen Tisvildeleje TisvildelejeEllemosen Tisvildeleje
Tisvildeleje

Ellemosen ved foden af Tibirke Bakker fandt man i 1940'erne en 150 m lang og ca. 4.800 år gammel stolpebro, samt en brolagt vej fra jernalderen. Stolpebroens, pæle var spinkle og lavet af hassel. De har formentlig fastholdt en vejbane af flettede rismåtter lagt ud på mosefladen. ....
Skov Strand Familie Børn Tisvildeleje Nordsjælland

Tisvilde Hegn TisvildeTisvilde Hegn
Tisvilde

Tisvilde Hegn er Danmarks femte største skov som strækker sig fra Tisvildeleje langs kysten til Asserbo plantage.....
Skov Strand Familie Børn Tisvilde Nordsjælland

Esrum Sø FredensborgEsrum Sø
Fredensborg

....
Skov Strand Familie Børn Fredensborg Nordsjælland

Tibirke Bakker Tisvilde Hegn TisvildeTibirke Bakker Tisvilde Hegn
Tisvilde

Øst for Tisvilde Hegn ligger Tibirke Bakker. Velhavere og kunstnere købte grunde i Tibirke Bakker i starten af det 19. århundrede, fordi de var betaget af områdets skønhed. tibirke bakker ejes stadig af private, og er omfattet af en fredning.....
Skov Strand Familie Børn Tisvilde Nordsjælland

Familievenlige strande Nordsjælland HornbækFamilievenlige strande Nordsjælland
Hornbæk

Nordsjællands bedste badestrande er beliggende på nordkysten og er blandt Danmarks bedste badestrande....
Skov Strand Familie Børn Hornbæk Nordsjælland

Naturlegeplads Eghjorten FredensborgNaturlegeplads Eghjorten
Fredensborg

Tæt på Fredensborg ved Grønholdt, finder du børnenes paradis, en 10.000 m2 stor og sikker naturlegeplads med aktiviteter for børn i alle aldre. Her finder du klatretræer, hoppestuppe, rutchebaner, balanceøvelser og små hyggelige huse. Der er fri entré, og mange børnefamilier vælger at holde børnefødselsdag dér på grund af de gode faciliteter.....
Skov Strand Familie Børn Fredensborg Nordsjælland

Vetarantog i Nordsjælland GillelejeVetarantog i Nordsjælland
Gilleleje

....
Skov Strand Familie Børn Gilleleje Nordsjælland

Arrenæs FrederiksværkArrenæs
Frederiksværk

Avderød-halvøen, kaldet Arrenæs, strækker sig fra amtsvejen Hillerød - Frederiksværk ud i landets største sø, Arresø. Egnen omkring Arresø er præget af en række forskellige landskabsformationer, hvoraf flere er sjældne i Østdanmark både mht. hyppighed og udstrækning.....
Skov Strand Familie Børn Frederiksværk Nordsjælland

Strandlegepladsen i Hornbæk HornbækStrandlegepladsen i Hornbæk
Hornbæk

....
Skov Strand Familie Børn Hornbæk Nordsjælland

Nordsjællands fuglepark GræstedNordsjællands fuglepark
Græsted

I Nordsjællands Fuglepark vil du komme helt tæt på fuglene og få mulighed for at fodre fra din hånd. Det er en helt eneståendeoplevelse. Kom og giv dine børn en oplevelse for livet....
Skov Strand Familie Børn Græsted Nordsjælland

Smidstrup Farmen GillelejeSmidstrup Farmen
Gilleleje

Smidstrup-Farmen er både for store og små, så du og dine børn/børnebørn har mulighed for at få en pragtfuld dag i selskab med alle de søde bondegårdsdyr.....
Skov Strand Familie Børn Gilleleje Nordsjælland

Furesø Holte - Frederiksdal HolteFuresø Holte - Frederiksdal
Holte

Furesø er beskyttet naturtype "3150" i det europæiske NATURA 2000-netværk., og er både habitatområde og fuglebeskyttelsesområde. Flere områder er fredet:....
Skov Strand Familie Børn Holte Nordsjælland

Page: 1
[1]   >